Hoàng Thu Phương – Công ty TNHH Shopee

Ngày đăng: 11/05/2023

Lần đầu mình tiếp cận đến Python, thầy Tuệ và đội ngũ hỗ trợ rất tâm huyết và nhiệt tình. Mình đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức mới