Feedback học viên Datapot Hoàng Quốc Dũng

Hoàng Quốc Dũng

Ngày đăng: 13/03/2023
– Khóa học phù hợp với những người mới bước chân vào ngành data và muốn theo đuổi vị trí Data Analyst.
– Nội dung khóa học sắp xếp hợp lý, dễ tiếp thu.
– Giảng viên tâm huyết chuẩn bị bài kỹ và truyền đạt tốt.