Feedback học viên Tạ Thảo Nguyên

Tạ Thảo Nguyên

Ngày đăng: 11/05/2023

Khoá học Data Fundamentals đã giúp mình có cái nhìn tổng quan về các khái niệm cốt lõi của dữ liệu, cách phân biệt giữa 3 loại data, SQL and NoSQL, và khám phá được dữ liệu quan hệ và dữ liệu không quan hệ trong Azure. Mình rất hài lòng về nội dung của khoá học và phương pháp giảng dạy của anh Việt. Anh Việt rất nhiệt tình sẵn sàng nán lại 10-15 phút để truyền đạt đủ kiến thức giúp học viên hiểu nội dung của bài học hơn. Mình highly recommend khoá học của Datapot.