Feedback học viên Datapot Đoàn Văn Phát

Đoàn Văn Phát

Ngày đăng: 11/05/2023

Khoá học thực sự hay và tiệm cận với công việc hiện tại của mình. Thầy cô rất nhiệt tình và hỗ trợ, theo sát trong quá trình học. Cách giảng dạy và giáo trình dễ hiểu. Mình nhất định sẽ giới thiệu thêm bạn bè về Datapot cũng như sẽ đăng kí thêm lớp Advance của khoá Power BI (khi bắt đầu học mình chưa có dự định này, nhưng sau khoá học BI cơ bản, mình cảm thấy muốn học thêm ở Datapot nhiều khoá học khác) Cảm ơn Datapot cũng như các giảng viên, trợ giảng! Cảm ơn Thầy Cường, Cô Trinh, Chị Hoàng Mai!