Đỗ Thùy Linh – Vincom Retail

Ngày đăng: 11/05/2023

Khoá học hữu ích, cover được các kiến thức về Python trong mảng data analyst, là nền tảng để mình tự học thêm về Python.