Đinh Mai Ngọc

Ngày đăng: 07/03/2022

“Thầy giáo dạy Python của mình là Hoàng Tô. Tuy hơi thừa cân, hơi đen nhưng đc cái cũng nhiệt tình và điềm đạm, học sinh thoải mái hỏi trên trời dưới biển và thầy giáo thì luôn chịu khó trả lời cho các bạn. Học để có đc cảm giác viết đc một vài câu lệnh còn vui hơn hơn thấy nyc đau khổ đấy các bạn.hihi.”