Chu Hải Liên

Ngày đăng: 11/05/2023

Khóa học đã giúp việc nâng cao hiệu suất làm việc của mình. Ngoài ra, mình còn học được cách xây dựng mindset khi xử lý data, trình bày report một cách khoa học và cung cấp thông tin hữu ích cho người đọc report. Rất cảm ơn Datapot.