Sử dụng Parameters để thay đổi nguồn dữ liệu trong Power Query

Ngày đăng: 01/11/2022
Khi xây dựng báo cáo Power BI, việc phải thay đổi nguồn dữ liệu một cách thủ công có thể sẽ diễn ra rất dài dòng và nhàm chán. Parameters có rất nhiều ứng dụng trong Power BI, đặc biệt là trong việc tối ưu các công việc như nhập nguồn dữ liệu. Trong bài này chúng ta hãy cùng khám phá cách Parameters có thể khiến việc thay đổi nguồn dữ liệu nhanh gọn và dễ dàng.

Cách tạo Parameters trong Power BI

Để thiết lập nguồn dữ liệu parameters, đầu tiên, bạn đi tới  “Power Query Editor” và chọn “Manage Parameters”, rồi chọn “New Parameter”.new parametersNhập một tên phù hợp cho Parameters của bạn và thay đổi “Suggested value” thành “List of values”. Khi đã chọn “List of values”, định dạng servers của bạn bằng cách sử dụng các tên của servers đang được kết nối. Nhập toàn bộ tên server vào “List of values” để xác định server mà bạn định chuyển đổi dữ liệu. Loại dữ liệu phải là text (văn bản) vì Power BI không cho phép chỉnh sửa parameters có loại dữ liệu là “any”.new parametersSau khi hoàn thiện, lặp lại những bước này và tạo một parameters cho DB để thể hiện một database bạn muốn kết nối.Tiếp theo, chọn query đầu tiên và vào phần source, chọn biểu tượng ⚙️, đổi Server và Database thành parameters vừa tạo. Lặp lại bước này với tất cả queries mà bạn muốn dùng parameters. new parametersnew parameters Sau khi đã hoàn thành quá trình đổi, bạn có thể đổi parameters để đổi nguồn cho tất cả queries thay vì phải đổi từng nguồn dữ liệu một.Khi báo cáo Power BI đã được xuất và bạn là owner của dataset, bạn vẫn có thể thay đổi parameters, điều này giúp bạn có thể thay đổi nguồn dữ liệu trực tiếp mà không cần xuất lại file Power BI. Để thực hiện, bạn cần đến phần “Dataset settings”, chọn parameters, và gõ giá trị bạn mong muốn. Sau khi hoàn thành, refresh dataset để đổi thành dữ liệu từ server/database bạn đã chọn qua parameters.

Tổng kết

Bằng cách cho phép bạn thay đổi nguồn trong queries, parameters cho phép bạn thay đổi nguồn một cách nhanh chóng thay vì phải thay đổi từng nguồn một cách thủ công. Ngoài việc thay đổi nguồn dữ liệu, parameters cũng có nhiều ứng dụng khác mà chúng mình sẽ giới thiệu trong các bài viết tiếp theo. Các bạn cùng đón chờ nhé!Nguồn tham khảo: How to Parameterize Data Sources in Power BI Tham khảo thêm khóa học: PL – 300: Microsoft Power BI Data Analyst

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *