DATA  ANALYTICS FOUNDATION

Lộ trình bắt đầu cho các bạn Freshers muốn có cơ hội để trở thành Data Analyst. Khóa học Data Analytics Foundation cung cấp kiến thức nền tảng về ngành Dữ liệu và công việc Phân tích dữ liệu, cung cấp các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu trong môi trường Cloud,
khám phá cách làm việc với bộ đôi công cụ phổ biến nhất hiện nay : SQL và Power BI. Lộ trình cơ bản gồm 3 khóa học tiêu chuẩn của Microsoft được giảng dạy bởi Microsoft Certified Trainer.


(44h đào tạo – 3 tháng – 3 dự án thực tế)


ĐĂNG KÝ

Tiếp cận những kiến thức nền tảng nhất về ngành Dữ liệu, các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu trong môi trường đám mây, khám phá cách làm việc với dữ liệu quan hệ và không quan hệ trên Azure – nền tảng điện toán đám mây được cung cấp bởi Microsoft


Hiểu được các nguyên tắc cơ bản của Cơ sở dữ liệu quan hệ và Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL). Sử dụng thành thạo các câu lệnh Transact-SQL để thiết kế và tùy chỉnh cơ sở dữ liệu (bằng công cụ MS SQL) cũng như lưu trữ, truy xuất và thao tác với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ


Thành thạo các kĩ năng truy cập và xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu; lập mô hình, phân tích và trực quan hóa dữ liệu; truyền tải thông điệp với Microsoft Power BI. Thảo luận về cách quản lý và triển khai các báo cáo và dashboards


(8h)


ĐĂNG KÝ


(12h)


ĐĂNG KÝ


(24h)


ĐĂNG KÝ


Data Analytics Foundation

Lộ trình bắt đầu cho các bạn Freshers muốn làm việc trong ngành dữ liệu. Khóa học cover kiến thức nền tảng về ngành Dữ liệu và công việc Phân tích dữ liệu, cung cấp các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu trong môi trường Cloud, khám phá cách làm việc với bộ đôi công cụ phổ biến nhất hiện nay : SQL và Power BI.

Lộ trình gồm 3 khóa học tiêu chuẩn của Microsoft được giảng dạy bởi Microsoft Certified Trainer.


(44h đào tạo – 3 tháng – 3 dự án thực tế)


ĐĂNG KÝTiếp cận những kiến thức nền tảng nhất về ngành Dữ liệu, các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu trong môi trường đám mây, khám phá cách làm việc với dữ liệu quan hệ và không quan hệ trên Azure – nền tảng điện toán đám mây được cung cấp bởi Microsoft


(8h)


ĐĂNG KÝHiểu được các nguyên tắc cơ bản của Cơ sở dữ liệu quan hệ và Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL). Sử dụng thành thạo các câu lệnh Transact-SQL để thiết kế và tùy chỉnh cơ sở dữ liệu (bằng công cụ MS SQL) cũng như lưu trữ, truy xuất và thao tác với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ.


(12h)


ĐĂNG KÝThành thạo các kĩ năng truy cập và xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu; lập mô hình, phân tích và trực quan hóa dữ liệu; truyền tải thông điệp với Microsoft Power BI. Thảo luận về cách quản lý và triển khai các báo cáo và dashboards


(24h)


ĐĂNG KÝ


DATA ANALYTICS ADVANCED

Phát triển dựa trên nền tảng cơ bản của lộ trình Data Analytics Foundation. Giúp hoàn thiện và nâng cao bộ kỹ năng toàn diện bao gồm: Toolset – các công cụ thao tác và quản trị luồng dữ liệu, Skillset – kỹ năng bóc tách và xử lý quy trình dữ liệu và Mindset – tư duy phân tích và giải quyết các bài toán dữ liệu cụ thể.


(57h đào tạo – 3 tháng – 3 dự án thực tế)


ĐĂNG KÝ

Nắm vững các khái niệm cơ bản về lập trình Python, bao gồm: môi trường, cấu trúc dữ liệu, các hàm, làm việc với tệp và các thư viện mở rộng. Thành thạo phân tích dữ liệu với Python: nhập, thao tác, chuyển đổi dữ liệu; phân tích mô tả và trực quan hóa bằng biểu đồ


Hệ thống, cung cấp những bài tập thực hành và kĩ năng nâng cao cho học viên muốn đi sâu hơn về SQL. Khóa học cung cấp khả năng truy vấn và quản trị cơ sở dữ liệu sử dụng T-SQL. Đây là khóa học Coaching, trong khóa học sẽ hướng dẫn nhiều thủ thuật, tip trong quá trình làm việc


Sử dụng thành thạo các tính năng của Power BI để nâng cao mô hình dữ liệu. Học viên có khả năng nhập dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau vào Power BI, định hình dữ liệu, tạo mô hình dữ liệu và viết các hàm DAX vào mô hình Power BI


(20h)


ĐĂNG KÝ


(16h)


ĐĂNG KÝ


(21h)


ĐĂNG KÝCAREER PREPARATION

Chuẩn bị hành trang kỹ càng trước khi bước vào môi trường công việc. Cung cấp những trải nghiệm sát nhất với công việc phân tích dữ liệu thực tế trong các doanh nghiệp lớn.

Thực hiện các Project với bài toán và bộ dữ liệu thực từ doanh nghiệp


Xây dựng Porfolio cá nhân và hoàn thiện CV


Hỗ trợ Mock Interview 1-1 với các Data Analyst/Business Intelligence Leader của các doanh nghiệp lớn


Data Analytics Advanced

Phát triển dựa trên nền tảng cơ bản của lộ trình Data Analytics Foundation. Giúp hoàn thiện và nâng cao bộ kỹ năng toàn diện bao gồm: Toolset – các công cụ thao tác và quản trị luồng dữ liệu, Skillset – kỹ năng bóc tách và xử lý quy trình dữ liệu và Mindset – tư duy phân tích và giải quyết các bài toán dữ liệu cụ thể.


(57h đào tạo – 3 tháng – 3 dự án thực tế)


ĐĂNG KÝNắm vững các khái niệm cơ bản về lập trình Python, bao gồm: môi trường, cấu trúc dữ liệu, các hàm, làm việc với tệp và các thư viện mở rộng. Thành thạo phân tích dữ liệu với Python: nhập, thao tác, chuyển đổi dữ liệu; phân tích mô tả và trực quan hóa bằng biểu đồ.


(20h)


ĐĂNG KÝHệ thống, cung cấp những bài tập thực hành và kĩ năng nâng cao cho học viên muốn đi sâu hơn về SQL. Khóa học cung cấp khả năng truy vấn và quản trị cơ sở dữ liệu sử dụng T-SQL. Đây là khóa học Coaching, trong khóa học sẽ hướng dẫn nhiều thủ thuật, tip trong quá trình làm việc.


(16h)


ĐĂNG KÝSử dụng thành thạo các tính năng của Power BI để nâng cao mô hình dữ liệu. Học viên có khả năng nhập dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau vào Power BI, định hình dữ liệu, tạo mô hình dữ liệu và viết các hàm DAX vào mô hình Power BI.


(21h)


ĐĂNG KÝ


Career Preparation

Chuẩn bị hành trang kỹ càng trước khi bước vào môi trường công việc. Cung cấp những trải nghiệm sát nhất với công việc phân tích dữ liệu thực tế trong các doanh nghiệp lớn.Thực hiện các Project với bài toán và bộ dữ liệu thực từ doanh nghiệp.Xây dựng Porfolio cá nhân và hoàn thiện CV.Hỗ trợ Mock Interview 1-1 với các Data Analyst và Business Intelligence Leader của các doanh nghiệp lớn.


Các khóa học khác
(Dành cho Doanh nghiệp)

Lịch khai giảng

KHÓA HỌCKHAI GIẢNGLỊCH HỌCHỌC PHÍ
DP-080: Querying Data with Microsoft T-SQL K7305/12/202319h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 62.600.000
PL-300: Microsoft Power BI Data Analyst K9726/12/202319h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 66.000.000
DATA ANALYTICS FOUNDATION PLUS K4915/01/202419h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 527.000.000
DATA ANALYTICS FOUNDATION K4915/01/202419h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 5
10.500.000
DP-900: Azure Data Fundamentals K4915/01/202419h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 52.000.000
DP-080: Querying Data with Microsoft T-SQL K7519/02/202419h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 52.600.000
PL-300: Microsoft Power BI Data Analyst K9911/03/202419h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 56.000.000