Khóa học Python for Data Analytics của Datapot được thiết kế để cung cấp các khái niệm và ứng dụng cơ bản trong phân tích dữ liệu của ngôn ngữ lập trình Python. Học viên sẽ được đào tạo các kỹ năng về tổ chức, tích hợp và khai thác dữ liệu nhằm đưa ra các thông tin và dự báo phục vụ cho quy trình ra quyết định một cách hiệu quả nhất .
Với đội ngũ giảng viên được đào tạo bài bản, nhiều năm kinh nghiệm phân tích và xử lý dữ liệu ở cả môi trường doanh nghiệp trong và ngoài nước, Datapot hướng tới mục tiêu cung cấp những khóa học đơn giản, hiệu quả và gắn liền với thực tiễn nhất có thể.

Thời lượng khóa học:

8 Buổi

Đề cương khóa học (topics covered)

1. Fundamentals of Python
– Course introduction and environment setting up.
– Variables, standard data types, flow control and loop in Python
– Python data structures and sequences
– Functions, files and operating system
2. Data manipulation
– Pandas series, Dataframe: Data Loading, Storage, and File formats
– Data Cleansing and Preparation
– Data Aggregation, Group, Statistics using Pandas
– Data transformation (Join, Combine and Reshape)
3. Data reporting
– Chart types and Visualization with Matplotlib (or Seaborn)
– Web crawling, email automation and report exporting using Python
– Introduction to OOP, Scikit-learn and Numpy

Kết thúc khóa học, học viên sẽ có thể:

– Nắm được quy trình phân tích dữ liệu và tầm quan trọng của nó đối với quá trình ra quyết định.
– Hiểu các khái niệm cơ bản về lập trình Python, bao gồm nhưng không giới hạn đối với trình thông dịch Python, môi trường, cấu trúc dữ liệu, các hàm, làm việc với tệp và các thư viện mở rộng.
– Sử dụng Python để thực hiện các công việc về phân tích dữ liệu: nhập dữ liệu, thao tác, chuyển đổi, phân tích mô tả và trực quan hóa bằng biểu đồ.
– Tạo các công cụ tạo báo cáo cơ bản bằng cách sử dụng Python: tự động hóa việc lập báo cáo và gửi email.
– Có nền tảng cơ bản để theo đuổi các lĩnh vực chuyên sâu hơn trong ngành khoa học dữ liệu: lập trình hướng đối tượng, học máy với Python.

Yêu cầu đầu vào khóa học:

– Không yêu cầu có kiến thức căn bản về lập trình
– Yêu thích, đam mê phân tích dữ liệu
– Có laptop riêng

Ưu đãi – Lịch khai giảng – Cách thức đăng kí:

Đăng ký khóa học ngay tại: Python for Data Analytics

Các ưu đãi theo chính sách của Datapot tại từng thời điểm

Xem thêm tại: Danh sách khóa học

Học viên nói gì về Datapot:

FAQs (Các câu hỏi thường gặp):