Tạo báo cáo trong Power BI

Power BI Lab 7: Thiết kế báo cáo trong Power BI – Phần 1

Ngày đăng: 06/05/2022
Trong bài thực hành này, chúng ta sẽ tiến hành tạo một báo cáo trong Power BI gồm 3 trang từ bộ dữ liệu từ bài thực hành trước. Sau đó, chúng ta sẽ xuất bản (publish) báo cáo lên Power BI Service để có thể mở và tương tác với báo cáo một cách cực kỳ dễ dàng.  

Lab story

Đây là bài thực hành nằm trong chuỗi bài luyện tập Power BI của Microsoft. Xuyên suốt chuỗi bài này, chúng ta sẽ đi từ khâu đầu tiên trong quá trình phân tích dữ liệu bằng Power BI – chuẩn bị dữ liệu (prepare data), cho đến những bước cuối cùng – xuất bản báo cáo (publish) dưới dạng report hoặc dashboard. Mục tiêu cuối cùng của series này là xây dựng một giải pháp Power BI cho công ty Adventure Works – công ty sản xuất và kinh doanh đồ thể thao mạo hiểm đa quốc gia. Bạn có thể thực hiện từng bài thực hành theo thứ tự bất kỳ mà bạn mong muốn, tuy nhiên, để thuận lợi nhất cho quá trình luyện tập, chúng mình đề xuất thứ tự luyện tập như sau: 
 1. Prepare Data in Power BI Desktop  
 2. Load Data in Power BI Desktop 
 3. Model Data in Power BI Desktop, Part 1 
 4. Model Data in Power BI Desktop, Part 2 
 5. Create DAX Calculations in Power BI Desktop, Part 1 
 6. Create DAX Calculations in Power BI Desktop, Part 2 
 7. Design a Report in Power BI Desktop, Part 1 
 8. Design a Report in Power BI Desktop, Part 2 
 9. Create a Power BI Dashboard 
 10. Create a Power BI Paginated Report 
 11. Perform Data Analysis in Power BI Desktop 
 12. Enforce Row-Level Security 
Xem học liệu gốc của Microsoft tại đây: https://microsoftlearning.github.io/DA-100-Analyzing-Data-with-Power-BI/ 

Mục tiêu Lab 7: Thiết kế báo cáo trong Power BI

Thời gian ước tính để hoàn thành lab này là 45 phút.  Trong bài thực hành tạo báo cáo trong Power BI này, chúng ta sẽ tiến hành tạo một báo cáo gồm 3 trang từ bộ dữ liệu từ bài thực hành trước. Sau đó, chúng ta sẽ xuất bản (publish) báo cáo lên Power BI Service để có thể mở và tương tác với báo cáo một cách cực kỳ dễ dàng.  Kết thúc bài thực hành, bạn sẽ có thể: 
 • Thiết kế một báo cáo 
 • Thiết lập các thuộc tính và định dạng cho các biểu đồ (visual)  
Trong bài tập này, chúng ta sẽ tạo một báo cáo có ba trang tên là Sales Report. 

Task 1: Chuẩn bị – Đăng nhập Power BI 

Chúng ta sẽ thực hành task 1 trong thiết kế báo cáo trong Power BI như sau:
 1. Mở trình duyệt web, mở trang https://powerbi.com. 
 2. Click Sign In (ở góc trên bên phải) Picture 63
 3. Nhập vào các thông tin đăng nhập cần thiết. 
 4. Hoàn thành việc đăng nhập và tắt trình duyệt web.  

Task 2: Chuẩn bị – Kích hoạt Map (bản đồ) và Filled Map (bản đồ được tô màu) 

Trình tự task 2 trong thiết kế báo cáo trong Power BI như sau:
 1. Để mở cổng Power BI Admin portal, chọn biểu tượng Settings ở góc trên bên phải của trình duyệt, sau đó chọn Admin portal.  Picture 101 Picture 102
 2. Lăn chuột xuống phần cài đặt Intergration (tích hợp). Click vào mũi tên bên cạnh biểu tượng Map and Filled Map Visual để mở ra các cài đặt cho loại biểu đồ này. Picture 103
 3. Chuyển cài đặt thành Enabled.
 4. Click chọn Apply để áp dụng những thay đổi của bạn. Picture 104
 5. Bạn sẽ thấy có một thông báo ở góc trên bên phải của trình duyệt rằng những thay đổi này sẽ được áp dụng trong vòng 15 phút tới.  Picture 105

Task 3: Chuẩn bị – Mở báo cáo  

Để thực hiện task 3 trong tạo báo cáo trong Power BI, ta thực hiện những bước sau:
 1. Mở PBI Desktop trên máy tính của bạn 
 2. Đăng nhập vào Power BI Service bằng cách click chọn Sign In ở góc trên bên phải màn hình và sử dụng tài khoản của bạn để đăng nhập.  
 3. Để mở một file Power BI Desktop, click chọn thẻ File trên thanh ribbon để mở ra giao diện File. Chọn Open Report. Picture 31
 4. Click Browse Reports.
 5. Trong cửa sổ Open, điều hướng đến folder mà bạn lưu trữ báo cáo (VD:  D:\DA100\Labs\07-design-report-in-power-bi-desktop\Starter). 
 6. Chọn file Sales Analysis và chọn Open. 
 7. Đóng các cửa sổ thông tin hiện ra sau đó. 
 8. Để tạo một bản copy của file này, trong thẻ File, chọn Save As, sau đó nhấn Apply. Picture 8 Picture 5
 9. Click Save. 

Task 4: Thiết kế trang báo cáo đầu tiên 

Trong task tạo báo cáo trong Power BI này, chúng ta sẽ cùng nhau tạo trang báo cáo đầu tiên. Kết quả mà bạn nhận được sẽ gần giống với trang báo cáo mẫu dưới đây:Image of page 1, comprising a logo, two slicers, and three visuals.
 1. Để đổi tên trang báo cáo, trong Power BI Desktop, ở góc dưới bên trái, click chuột phải vào Page 1, sau đó chọn Rename. Nhập tên mới và nhấn Enter để đổi tên trang. Picture 36 Tip: Một cách khác để đổi tên trang là click đúp chuột vào tên trang đó và đổi tên. 
 2. Để thêm một ảnh vào trang báo cáo, trên thanh ribbon, thẻ Insert, trong nhóm Elements chọn Image. Picture 1
 3. Trong cửa sổ Open điều hướng đến folder mà bạn lưu ảnh cần chèn (VD: D:\DA100\Resources). 
 4. Chọn file ảnh AdventureWorksLogo.jpg và chọn Open. Picture 11
 5. Kéo ảnh vào vị trí mà bạn mong muốn (ở đây, chúng ta để logo công ty ở góc trên cùng bên trái), đồng thời kéo thả các cạnh để đổi kích cỡ ảnh cho phù hợp. Picture 12
 6. Để thêm một slicer, trước hết, bỏ chọn ảnh mà bạn vừa chèn vào bằng cách click ra khoảng không gian trống trong trang báo cáo. 
 7. Trong ngăn Fields chọn trường Date | Year (nghĩa là trường Year trong bảng Date). Bạn sẽ thấy một bản mới được thêm vào trang báo cáo trong đó thể hiện các giá trị năm.
 8. Để chuyển từ bảng về slicer, trong ngăn Visualizations chọn Slicer. Picture 49
 9. Để chuyển slicer từ dạng danh sách (list) sang dạng thả xuống (dropdown), chọn mũi tên ở góc trên bên phải của slicer, sau đó chọn Dropdown. Picture 18
 10. Kéo thả để thay đổi và kích thước của slicer sao cho slicer có chiều rộng bằng với chiều rộng của ảnh mới thêm vừa rồi. Picture 19
 11. Để chọn một năm nào đó trong slicer Year, bạn mở danh sách thả xuống và chọn FY2020, sau đó đóng danh sách thả xuống. Khi đó, trang báo cáo của bạn sẽ tự động được lọc theo năm FY2020. Picture 20
 12. Để tạo slicer thứ hai, trước hết bỏ chọn slicer Year vừa tạo bằng cách nhấn ra ngoài. Sau đó, thực hiện tương tự như trên để tạo slicer từ trường Region | Region (không phải trường Region trong cây phân cấp). 
 13. Để dạng slicer là danh sách (list), sau đó căn chỉnh kích thước và vị trí cho phù hợp. Picture 21
 14. Để định dạng slicer, dưới ngăn Visualizations mở hộp Format.
 15. Mở rộng nhóm Selection Controls.
 16. Đặt chế độ Show “Select All” Option thành On.
 17. Trong slicer Region chú ý rằng lựa chọn đầu tiên trong danh sách chọn bây giờ là Select All. 
 18. Bỏ chọn slicer. 
 19. Để thêm một biểu đồ vào trang báo cáo, trong ngăn Visualizations, click chọn loại biểu đồ kết hợp đường và cột ghép - Line and Stacked Column Chart. Picture 51
 20. Thay đổi kích cỡ và vị trí biểu đồ như sau: Picture 26
 21. Kéo thả các trường sau vào biểu đồ:  
  • Date | Month 
  • Sales | Sales 
 22. Kéo trường Sales | Profit Margin vào phần Line Values. 
Picture 28 23. Chú ý rằng biểu đồ chỉ có 11 tháng.  Giải thích: tháng cuối cùng của năm tài chính (tháng 6/2020 theo lịch dương) không có giá trị nào cả. Vì thế, mặc định là biểu đồ bỏ đi các giá trị BLANK. Chúng ta sẽ xử lý nó ngay sau đây. 24. Trong phần Field của ngăn Visual, trong phần Shared Axis, click vào mũi tên thả xuống của trường Month và chọn Show Items With No Data.  Picture 52 25. Chú ý rằng bây giờ tháng 6/2020 đã xuất hiện.  26. Tiếp tục thêm vào báo cáo bản đồ bằng cách trong ngăn Visualization chọn Map.  Picture 53 27. Điều chỉnh kích cỡ và vị trí của bản đồ như sau:  Picture 33 28. Thêm các trường vào các mục tương ứng của bản đồ như sau: 
 • Location: Region | Country 
 • Legend: Product | Category 
 • Size: Sales | Sales 
29. Thêm một biểu đồ cột ngang vào báo cáo: trong ngăn Visualizations click chọn dạng biểu đồ Stacked Bar Chart.  Picture 54 30. Điều chỉnh kích cỡ và vị trí của biểu đồ để vừa với phần còn lại trên trang báo cáo.  Picture 35 31. Thêm các trường vào các mục tương ứng của biểu đồ như sau: 
 • Axis: Product | Category 
 • Value: Sales | Quantity
32. Để định dạng biểu đồ, mở ngăn Format. Mở rộng nhóm Data Colors  sau đó đặt Default Color thành màu phù hợp. 33. Đặt  Data Labels thành On. 34. Lưu file Power BI Desktop. Đến đây chúng ta đã hoàn thành việc thiết kế trang báo cáo đầu tiên. 

Task 5: Thiết kế trang báo cáo thứ hai

Với task tạo báo cáo trong Power BI này chúng ta sẽ thiết kế trang báo cáo thứ hai:
 1. Để tạo một trang báo cáo mới, ở góc dưới cùng bên trái, click chọn biểu tượng dấu cộng. Picture 42
 2. Đổi tên trang báo cáo mới thành Profit.
 3. Thêm một slicer từ trường Region | Region. 
 4. Thêm lựa chọn Select All để có thể chọn tất cả (điều chỉnh trong nhóm Selection Controls của ngăn Format).  
 5. Điều chỉnh kích thước và vị trí slicer để ở góc trái của trang báo cáo. Picture 44
 6. Thêm một biểu đồ dạng ma trận vào trang báo cáo và điều chỉnh kích thước, vị trí của ma trận sao cho nó lấp đầy khoảng trống trên trang báo cáo. Picture 45
 7. Thêm cây phân cấp Date | Fiscal vào Rows của ma trận. Picture 46
 8. Thêm các trường sau từ bảng Sales vào Values của ma trận: 
  • Orders (từ thư mục Counts) 
  • Sales 
  • Cost 
  • Profit 
  • Profit Margin 
 9. Trong phần Filters (nằm ở bên trái ngăn Visualizations), chú ý phần Filter On This Page (bạn lăn chuột xuống dưới để thấy phần này). Picture 57
 10. Từ ngăn Fields kéo trường Product | Category vào phần Filter On This Page. 
 11. Trong thẻ filter, ở góc trên cùng, click vào mũi tên để đóng lại phần bộ lọc theo Category. Picture 58 Cách filter này cũng tương tự với việc sử dụng slicer. Tuy nhiên, điểm khác biệt là cách này sẽ không chiếm diện tích trên trang báo cáo. Ngoài ra, hộp Filter này có thể thiết đặt những loại filter phức tạp hơn so với slicer.  
 12. Thêm các trường sau từ bảng Product vào phần Filter On This Page , rồi thu hẹp thẻ lại, ngay dưới thẻ bộ lọc cho Category, như sau: 
  • Subcategory 
  • Product 
  • Color Picture 60
 13. Lưu file Power BI Desktop. 
Đến đây chúng ta đã hoàn thành việc thiết kế trang báo cáo thứ hai. 

Task 6: Thiết kế trang báo cáo thứ ba 

Kết quả của task tạo báo cáo trong Power BI này sẽ là một trang báo cáo tương tự như mẫu dưới đây:   Image of page 3, comprising a slicer and three visuals.
 1. Tạo một trang báo cáo mới, rồi đổi tên thành My Performance. 
 2. Để thực hiện kiểm soát row-level security filter, kéo trường Salesperson (Performance) | Salesperson vào phần Filter on this page trong ngăn filter.  Image of Salesperson field in filter pane.
 3. Chọn Michael Blythe. Dữ liệu ở trang My Performance bây giờ sẽ chỉ thể hiện duy nhất dữ liệu của Michael Blythe. 
 4. Thêm một slicer dạng danh sách thả xuống từ trường Date | Year sau đó thay đổi kích thước và vị trí slicer như sau: Picture 70
 5. Trong slicer, chọn để lọc tất cả trang thành FY2019. Picture 71
 6. Thêm biểu đồ dạng Multi-row Card sau đó điều chỉnh kích thước và vị trí như sau: Picture 56 Picture 74
 7. Thêm các trường sau đây vào biểu đồ: 
  • Sales | Sales 
  • Targets | Target 
  • Targets | Variance 
  • Targets | Variance Margin 
 8. Định dạng biểu đồ: 
  • Trong nhóm Data Labels, tăng Text Size lên 28pt 
  • Trong nhóm Background, đặt Color thành màu xám sáng. Picture 79
 9. Thêm một biểu đồ cột ngang ghép –  Clustered Bar Chart và điều chỉnh kích cỡ, vị trí biểu đồ như trong hình sau: Picture 59 Picture 78
 10. Thêm các trường sau vào các mục tương ứng:  
  • Axis: Date | Month 
  • Value: Sales | Sales và Targets | Target Picture 80
 11. Để tạo một biểu đồ y hệt, chọn biểu đồ, nhấn Ctrl+C, sau đó nhấn Ctrl+V. 
 12. Đặt biểu đồ mới này vào bên phải biểu đồ ban đầu như trong hình: Picture 82
 13. Để thay đổi kiểu biểu đồ, bạn chọn vào biểu đồ, sau đó, trong ngăn Visualization, chọnClustered Column Chart (biểu đồ cột ghép). Picture 61 Bây giờ bạn có thể xem cùng một dữ liệu nhưng dưới 2 góc độ khác nhau. Tuy nhiên, việc để hai biểu đồ ở cạnh nhau thế này tương đối tốn diện tích và dễ gây hiểu nhầm. Ở bài tới, chúng ta sẽ thêm các nút để quy định khi nào dùng biểu đồ nào.
Đến đây chúng ta đã hoàn thành thiết kế trang báo cáo thứ ba – trang cuối cùng của báo cáo. 

Task 7: Xuất bản báo cáo – Publish the report 

Task cuối cùng trong tạo báo cáo trong Power BI là xuất bạn báo cáo:
 1. Chọn trang báo cáo Overview. 
 2. Lưu file Power BI Desktop. 
 3. Trên thẻ Home trên thành ribbon, trong nhóm Share, click vào Publish. Picture 67
 4. Trong cửa sổ Publish to Power BI chú ý rằng bạn chọn My Workspace.
 5. Để xuất bản báo cáo lên PBI Service, chọn Select. Picture 75
 6. Sau khi xuất bản xong, chọn Got It. Picture 76
Chúng ta đã hoàn thành xong Lab 7: Thiết kế báo cáo trong Power BI. Trong phần 2, chúng ta sẽ học thêm các kỹ thuật khác để nâng cao báo cáo của mình.Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm khóa học Power BI cảu Datapot. Mục tiêu của khóa học là cung cấp kiến thức về  các phương pháp khác nhau và bài thực hành dựa trên các yêu cầu thực tế của Doanh nghiệp để lập mô hình, trực quan hóa và phân tích dữ liệu với Power BI.THÔNG TIN KHÓA HỌC PL-300: MICROSOFT POWER BI DATA ANALYST. TẠI ĐÂY.ĐĂNG KÝ NGAY Xem thêm các bài viết về Power BI Lab:Lab 1 – Prepare data in Power BI Desktop Lab 2 – Load data in Power BILab 3 – Model Data in Power BI Lab 4 – Tạo quan hệ Many-to-many – Model Data in Power BI Desktop Lab 5 – Create DAX Calculations in Power BI Desktop, Part 1Lab 6 – Create DAX Calculations in Power BI Desktop, Part 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *