LÀM HIỆU QUẢ HƠN VỚI CHI PHÍ THẤP HƠN

Thiết kế quy trình làm việc tự động

Sử dụng Power Automate cho phép doanh nghiệp tạo, xử lý tự động một quy trình công việc thủ công. Những tác vụ tự động chấm công, xin nghỉ phép hoặc tự động gửi email, v.v…

Tạo ứng dụng mạnh mẽ cho doanh nghiệp

Giảm chi phí và tăng tốc quá trình xây dựng ứng dụng bằng cách sử dụng Power Apps. Tự tạo ứng dụng với những chức năng nâng cao trước đây chỉ dành cho nhà phát triển.

       Trực quan hoá        dữ liệu

Xây dựng mô hình dữ liệu, trực quan hóa cho các báo cáo với ứng dụng mạnh mẽ nhất thế giới. Tìm kiếm insights dựa trên data của doanh nghiệp với Power BI.

           Tạo chatbot             dễ dàng

Đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng và nhân viên trên quy mô lớn khi xây dựng chatbot bằng AI với Power Virtual Agents.                                

LÀM HIỆU QUẢ HƠN VỚI CHI PHÍ THẤP HƠN

Thiết kế quy trình làm việc tự động

Sử dụng Power Automate cho phép doanh nghiệp tạo, xử lý tự động một quy trình công việc thủ công. Những tác vụ tự động chấm công, xin nghỉ phép hoặc tự động gửi email, v.v…

Tạo ứng dụng mạnh mẽ

cho doanh nghiệp

Giảm chi phí và tăng tốc quá trình xây dựng ứng dụng bằng cách sử dụng Power Apps. Tự tạo ứng dụng với những chức năng nâng cao trước đây chỉ dành cho nhà phát triển.

Trực quan hoá dữ liệu

Xây dựng mô hình dữ liệu, trực quan hóa cho các báo cáo với ứng dụng mạnh mẽ nhất thế giới. Tìm kiếm insights dựa trên data của doanh nghiệp với Power BI.

Tạo chatbot dễ dàng

Đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng và nhân viên trên quy mô lớn khi xây dựng chatbot bằng AI với Power Virtual Agents.

LÀM HIỆU QUẢ HƠN VỚI CHI PHÍ THẤP HƠN

Thiết kế quy trình làm việc tự động

Sử dụng Power Automate cho phép doanh nghiệp tạo, xử lý tự động một quy trình công việc thủ công. Những tác vụ tự động chấm công, xin nghỉ phép hoặc tự động gửi email, v.v…

Tạo ứng dụng mạnh mẽ cho doanh nghiệp

Giảm chi phí và tăng tốc quá trình xây dựng ứng dụng bằng cách sử dụng Power Apps. Tự tạo ứng dụng với những chức năng nâng cao trước đây chỉ dành cho nhà phát triển.

Trực quan hoá dữ liệu

Xây dựng mô hình dữ liệu, trực quan hóa cho các báo cáo với ứng dụng mạnh mẽ nhất thế giới. Tìm kiếm insights dựa trên data của doanh nghiệp với Power BI.

Tạo chatbot dễ dàng

Đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng và nhân viên trên quy mô lớn khi xây dựng chatbot bằng AI với Power Virtual Agents.

Một trong những

Chương trình đào tạo

Digital Business Analyst

đầu tiên tại Việt Nam

Lộ trình chinh phục

POWER PLATFORM

Được 97% công ty trong bảng xếp hạng Fortune 500 của Hoa Kỳ sử dụng

 • Tự tạo luồng công việc tự động hoá
 • Tự xây dựng ứng dụng không cần code
 • Tạo chatbot tự động
 • Trực quan hoá dữ liệu
đăng ký tư vấn ngay

Học cùng các chuyên gia Datapot – Đối tác đào tạo chính thức của Microsoft tại Việt Nam (Microsoft Learning Partner, hiện được gọi là Microsoft Training Services Partner) trong lĩnh vực Data AI & Modern Workspace.

Một trong những Chương trình đào tạo

Digital Business Analyst đầu tiên tại Việt Nam

Một trong những

Chương trình đào tạo

Digital Business Analyst

đầu tiên tại Việt Nam

Lộ trình chinh phục

POWER PLATFORM

 • Tự tạo luồng công việc tự động hoá
 • Tự xây dựng ứng dụng không cần code
 • Tạo chatbot tự động
 • Trực quan hoá dữ liệu
 • 97% công ty trong bảng xếp hạng Fortune 500 của Hoa Kỳ sử dụng
đăng ký tư vấn ngay

Học cùng các chuyên gia Datapot – Đối tác đào tạo chính thức của Microsoft tại Việt Nam (Microsoft Learning Partner, hiện được gọi là Microsoft Training Services Partner) trong lĩnh vực Data AI & Modern Workspace.

Lộ trình chinh phục

POWER PLATFORM

 • Tự tạo luồng công việc tự động hoá
 • Tự xây dựng ứng dụng không cần code
 • Tạo chatbot tự động
 • Trực quan hoá dữ liệu
 • 97% công ty trong bảng xếp hạng Fortune 500 của Hoa Kỳ sử dụng
đăng ký tư vấn ngay

Học cùng các chuyên gia Datapot – Đối tác đào tạo chính thức của Microsoft tại Việt Nam (Microsoft Learning Partner, hiện được gọi là Microsoft Training Services Partner) trong lĩnh vực Data AI & Modern Workspace.

Một trong những Chương trình đào tạo

Digital Business Analyst đầu tiên tại Việt Nam

Chương trình học

Bộ công cụ Microsoft Power Platform cung cấp các giải pháp end-to-end tuỳ chỉnh giúp đơn giản hoá các quy trình kinh doanh và vận hành của doanh nghiệp. Power Platform giúp mỗi cá nhân không biết về lập trình có thể tạo ra các giải pháp số hoá và tự động hóa quy trình một cách thông minh và gọn gàng. 

52 giờ
Beginner
9.500.000 10.500.000 
108 giờ ++
Beginner
27.000.000 

Chương trình học

Bộ công cụ Microsoft Power Platform cung cấp các giải pháp end-to-end tuỳ chỉnh giúp đơn giản hoá các quy trình kinh doanh và vận hành của doanh nghiệp. Power Platform giúp mỗi cá nhân không biết về lập trình có thể tạo ra các giải pháp số hoá và tự động hóa quy trình một cách thông minh và gọn gàng. 

52 giờ
Beginner
9.500.000 10.500.000 
108 giờ ++
Beginner
27.000.000 

MR. TÔ MẠNH HOÀNG

CEO DATAPOT

MICROSOFT CERTIFIED TRAINER

CERTIFIED SOLUTION EXPERT

Trong những năm “chinh chiến” trong ngành “công nghiệp” dữ liệu, anh Tô Mạnh Hoàng đã đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại các doanh nghiệp lớn, từ Data Analyst, Data Quality Assurance (FinGroup JSC), Business Intelligent Analyst (TrueMoney Vietnam) đến các vị trí quản lý như Head of Data Department (Topica Edtech Group), MIS Project Manager (MB Securities).

MR. PHẠM ĐĂNG MINH

PROJECT COORDINATION MANAGER

GIẢNG VIÊN POWER AUTOMATE

Một số vị trí quan trọng mà anh từng đảm nhận: Legal Consultant (Công ty TNHH Hung Son & Associate), Project Legal Officer và Project Coordination Manager (PTSC). Anh Minh cũng là diễn giả trong một số sự kiện về Power Platform như: Workshop “Dễ dàng tự động hóa công việc với Power Automate”; Webinar “Số hóa Quản lý tồn kho với Power Apps & Power Automate”.

Power Automate – Quy trình phê duyệt tự động

Power Apps – Ứng dụng quản lý chấm công

Power BI – Báo cáo chiến dịch Marketing

Đối tác của Datapot

Đối tác của Datapot

Liên hệ để được vấn lộ trình học cụ thể 

Liên hệ để được vấn lộ trình học cụ thể