MS. CAO THỊ NHÂN

Trading Products Manager

Chị Cao Thị Nhân học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và tốt nghiệp tại trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Đến nay, chị đã có hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển sản phẩm phần mềm và cải tiến quy trình trong ngành Tài chính.

Chị từng nắm giữ các vị trí đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về phân tích dữ liệu như: Online Products & services Business Analyst, Online Product Development Manager. Hiện nay, chị Nhân tập trung cho vị trí Trading Products Manager tại VNDIRECT JSC.

Với kinh nghiệm phong phú về phân tích dữ liệu qua những vị trí đa dạng từng phụ trách, chị Nhân đã tham gia đào tạo nhiều khóa học tại Datapot với hàng nghìn học viên với đầu ra khả quan, nắm vững những kiến thức từ căn bản đến chuyên sâu về phân tích dữ liệu.