giảng viên datapot

MS. CAO THỊ NHÂN

Trading Products Manager

Chị Cao Thị Nhân, một giảng viên của Datapot, hiện đang làm việc với vị trí Trading Products Manager tại VNDIRECT JSC. Đến nay, chị đã có hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển sản phẩm phần mềm và cải tiến quy trình trong ngành Tài chính.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Chị Nhân đã bước vào ngành Khoa học dữ liệu và nắm giữ các vị trí đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về phân tích dữ liệu như: Online Products & services Business Analyst, Online Product Development Manager.

Với kinh nghiệm phong phú về phân tích dữ liệu qua những vị trí đa dạng từng phụ trách, chị Nhân đã tham gia đào tạo nhiều khóa học tại Datapot với hàng nghìn học viên với đầu ra khả quan, nắm vững những kiến thức từ căn bản đến chuyên sâu về phân tích dữ liệu.

Xem thêm: Đội ngũ giảng viên của Datapot

Xem thêm: Lộ trình Khóa học phân tích dữ liệu của Datapot