Th.S. TRỊNH NGỌC KHÁNH

Senior Data Scientist

Anh Trịnh Ngọc Khánh đã hoàn thành chương trình cử nhân chuyên ngành Tài chính quốc tế ĐH Ngoại thương, chuyên ngành Công nghệ thông tin tại ĐH Douglas (Canada), tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính định lượng với thành tích thủ khoa đầu ra tại Đại học East Anglia (Vương Quốc Anh). Anh là một mảnh ghép quan trọng trong đội ngũ giảng viên của Datapot.

Đến nay, anh Khánh đã có hơn 6 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành khoa học dữ liệu, nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại các công ty, tập đoàn lớn như: Data Scientist và Modeling Team Leader (Five9 Vietnam), Senior Data Scientist (MoMo), và Data Scientist cum. Analytics Lead (Citigo Software).

Trong thời gian 4 năm giảng dạy tại Datapot, anh đã truyền đạt kinh nghiệm cũng như tham gia xây dựng đội ngũ nhân sự cho ngành khoa học dữ liệu và đào tạo nhân sự nội bộ cho các công ty lớn.

Bên cạnh hoạt động đào tạo, hiện anh cũng tham gia nghiên cứu chuyên sâu các lĩnh vực về Thống kê ứng dụng (Applied Statistics), Mô hình định lượng (Quantitative Modeling), Phân tích dự báo (Predictive Analytics), Khai phá dữ liệu đồ thị (Graph Mining) và các ứng dụng Học Máy (Machine Learning) trong việc ra quyết định kinh doanh.