Th.S. NGUYỄN LÂM TÚ

Senior Data Scientist

Anh Nguyễn Lâm Tú tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Khoa học Máy tính tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và đến nay đã có 10 năm kinh nghiệm làm việc với tư cách là kỹ sư Phần mềm, kỹ sư Big Data và Machine learning. Các lĩnh vực nghiên cứu của anh tập trung vào quy trình xử lý Natural Language, ứng dụng của các thuật toán Machine Learning trong kinh doanh và tài chính.

Anh từng đảm nhận các vị trí đa dạng về phân tích dữ liệu tại nhiều công ty lớn như: Java Developer (ELCA Information Technology), Global intern and developer (SK Telecom), J2EE Developer (Synergix Technologies Pte Ltd), Big Data Analyst (FPT Software), Java SSE Developer/Big data research (NameHarvey Nash Vietnam), Machine Learning engineer (Datasart), Data Scientist (TrueMoney Vietnam).

Hiện nay, anh Nguyễn Lâm Tú đang nắm giữ vai trò Senior Data Scientist tại DBS Bank (Singapore), chuyên về lĩnh vực ngân hàng/ thanh toán trực tuyến. Bên cạnh đó, anh còn làm cố vấn cho khóa học Andrew Ng’s Machine Learning (Coursera).