MR. LÊ HOÀNG GIANG

Anh Lê Hoàng Giang từng tốt nghiệp tại Đại học Utrecht danh giá xếp hạng 74 trong danh sách các trường đại học uy tín nhất thế giới. Đến nay, anh đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành khoa học dữ liệu với tư cách là Financial Data Analyst tại các công ty như: Director Insight và VNDIRECT.

Trong thời gian làm việc, Anh Hoàng Giang tập trung xây dựng và liên tục cải thiện kho Dữ liệu tập trung, chứa 85% dữ liệu kinh doanh cốt lõi của VNDirect. Đồng thời, anh cũng phân tích dữ liệu quy mô lớn bằng cách sử dụng SQL, Power BI và Python. Anh còn tham gia đào tạo nội bộ về Power BI và tư duy phân tích.