Giảng viên Datapot - Lê Hoàng Giang

MR. LÊ HOÀNG GIANG

Financial Data Analyst

Anh Giang là một trong những thành viên trong đội ngũ giảng viên của Datapot. Công việc hiện tại của anh là Chuyên viên phân tích dữ liệu kinh doanh tại VNDIRECT với nhiệm vụ chính là tập trung xây dựng và liên tục cải thiện kho Dữ liệu tập trung, nơi chứa 85% dữ liệu kinh doanh cốt lõi của VNDirect.

Trước khi bước vào ngành phân tích dữ liệu, anh Giang đã tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Utrecht – ngôi trường danh giá được xếp hạng thứ 74 các trường đại học uy tín về chất lượng giảng dạy nhất thế giới.

Đến nay, anh đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành khoa học dữ liệu với tư cách là Financial Data Analyst. Đồng thời, anh thế mạnh của anh là phân tích dữ liệu quy mô lớn bằng cách sử dụng SQL, Power BI và Python. Anh còn tham gia đào tạo nội bộ về Power BI và tư duy phân tích.

Xem thêm: Đội ngũ giảng viên của Datapot