MR. HỒ BÁ CƯỜNG

Data Analyst Leader

Sau khi tốt nghiệp ngành Toán Kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân, đến nay anh Hồ Bá Cường đã có 6 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành công nghiệp dữ liệu. Một số vị trí quan trọng mà anh đừng đảm nhận bao gồm: Data Analyst (The AMI Group Co., LTD), Data Analyst, …

Hiện tại anh đang nắm giữ vị trí Data Analyst Leader tại CITIGO Vietnam Software JSC với nhiệm vụ phân tích, hỗ trợ phát triển vận hành và phát triển sản phẩm chính của công ty – phần mềm quản lý bán hàng KiotViet.

Với những kinh nghiệm thực chiến của mình, anh hiện đang cùng Datapot đào tạo Power BI cho đội ngũ nhân sự tại các doanh nghiệp lớn như CBBank, MB Ageas Life, …

LinkedIn: Hồ Bá Cường | LinkedIn