PL-900 – Microsoft Power Platform Fundamentals

Khóa học giúp bạn làm chủ Microsoft Power Platform, nền tảng được 97% công ty trong bảng xếp hạng Fortune 500 của Hoa Kỳ sử dụng.

Trong tương lai gần, Microsoft Power Platform với sự tích hợp mượt mà giữa 4 ứng dụng Power Automate, Power BI, Power Apps & Power Virtual Agents sẽ trở thành top bộ công cụ phổ biến nhất trong vận hành doanh nghiệp tại Việt Nam. Sở hữu kỹ năng sử dụng Power Platform sớm sẽ giúp bạn chiếm được lợi thế cạnh tranh trên thị trường lao động.

Khóa học PL-900: Microsoft Power Platform Fundamentals từ Microsoft Official Course giúp học viên hiểu được giá trị của Microsoft Power Platform và có thể ứng dụng cơ bản sản phẩm trong tối ưu hóa quy trình làm việc, phát triển doanh nghiệp.

Đối tượng

📌 Khóa học hướng đến những người dùng mong muốn cải thiện năng suất bằng cách tự động hóa các quy trình kinh doanh, phân tích dữ liệu để tạo ra thông tin chi tiết về doanh nghiệp, tình hình kinh doanh và hành động hiệu quả hơn bằng cách tạo trải nghiệm ứng dụng đơn giản.
📌 Học viên muốn trang bị kiến thức cho các khóa học nâng cao và một số chứng chỉ chuyên sâu hơn của Microsoft về Power Platform.
📌 Học viên muốn làm đẹp CV, chứng minh năng lực nghề nghiệp và tìm kiếm cơ hội phát triển mới trong thời đại kỷ nguyên số bằng chứng chỉ của Microsoft (Có giá trị toàn cầu).

Điều kiện tiên quyết

Khóa học không yêu cầu điều kiện tiên quyết hay các kiến thức chuyên môn về lập trình.

Kỹ năng đạt được sau khóa học

👉 Kiến thức về giá trị kinh doanh và khả năng ứng dụng về Microsoft Power Platform.
👉 Khả năng tự xây dựng ứng dụng trên Power App.
👉 Kĩ năng kết nối luồng dữ liệu đến Dataverse.
👉 Kĩ năng xây dựng Dashboard với Power BI.
👉 Kĩ năng tạo các luồng tự động hóa với Power Automate.
👉 Kĩ năng tạo một chatbot tự động với Power Virtual Agents.

Mã lớp học:

PL900-11, PL900-12, PL900-13, PL900-14

Study program

Giới thiệu về Microsoft Power Platform
– Tìm hiểu các tính năng của bộ 4 ứng dụng Microsoft Power Platform: Power Apps; Power BI; Power Automate; Power Virtual Agents và Dataverse.
– Tìm hiểu giá trị và tiềm năng của việc sử dụng Microsoft Power Platform để tối ưu hóa quy trình và tạo giải pháp kinh doanh.
– Xác định thời điểm sử dụng từng ứng dụng thành phần Microsoft Power Platform để tạo ra giải pháp kinh doanh hiệu quả nhất.
Xây dựng ứng dụng với Microsoft Power Apps

– Giới thiệu về Power Apps

– Ứng dụng canvas

– Ứng dụng dựa trên mô hình dữ liệu

Xây dựng luồng tự động hóa với Microsoft Power Automate

– Giới thiệu về Power Automate

– Cách xây dựng một giải pháp tự động hóa

Phân tích dữ liệu với Power BI và Azure

– Giới thiệu kiến trúc dữ liệu trên Power BI và Azure

– Tích hợp Power BI với Power Automate để tự động hóa công việc

– Tích hợp các thành phần Power Platform trong doanh nghiệp