DBAP – Digital Business Analyst Program

ĐƯỢC YÊU THÍCH BỞI NHỮNG HỌC VIÊN TỪ CÁC CÔNG TY LỚN

Đối diện với làn sóng layoff cùng sự thay đổi của thị trường trong thời đại chuyển đổi số, nhân sự trong tất cả các ngành nghề đang trở nên bất an, và Business Analyst cũng không ngoại lệ. Chương trình Digital Business Analyst Program được thiết kế để đáp ứng sự thay đổi của thị trường việc làm, giúp học viên trang bị những kỹ năng cần thiết để nâng cao lợi thế cạnh tranh và thay đổi tư duy đối với ngành nghề.

Khóa học sẽ bao gồm các kiến thức lý thuyết, case study thực tế và hướng dẫn thực hành về xác định customer persona, thiết kế customer journey, tư duy dữ liệu để tối ưu UX và thiết kế features trên các nền tảng web, mobile app. Ngoài ra, khóa học cung cấp kỹ năng thiết lập mục tiêu, lựa chọn các chỉ tiêu đo lường hiệu quả và cách thiết kế dữ liệu cần lưu trữ để hỗ trợ theo dõi và quản trị sản phẩm, từ đó đưa ra được các đề xuất nâng cao hiệu quả công việc.

Lộ trình Digital Business Analyst Program gồm 3 Modules:

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

📌  Sinh viên các ngành kinh tế, tài chính, muốn lựa chọn hướng phát triển theo Digital Business Analyst để phát huy lợi thế của bản thân.
📌 Các bạn BA muốn được hệ thống hóa lại kiến thức và bổ sung các kỹ năng mới để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp.
📌 PO, PM, BA Leader có nhiều năm kinh nghiệm muốn bổ sung kỹ năng mới cần có trong thời đại số.

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT

Khóa học không yêu cầu điều kiện tiên quyết hay các kiến thức chuyên môn về lập trình.

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC

Module 1: BAFU – Fundamental Business Analyst Skills

 • Hiểu được tổng quan công việc của BA và nắm được skillset cần có, con đường sự nghiệp của một BA trong thời đại chuyển đổi số.
 • Rèn luyện tư duy phản biện và vận dụng data trong xử lý công việc phân tích nghiệp vụ.
 • Nắm được trong thực tế công việc của BA có thể sẽ phải viết các loại tài liệu yêu cầu nào và nội dung cần có trong các loại tài liệu đó (user story, usecase, BRD, SRS, Testcase).
 • Tìm hiểu các loại diagram thường được sử dụng trong thực tế, ứng dụng diagram phục vụ công việc và nâng cao hiệu quả công việc.
 • Nắm được nội dung cần có trong tài liệu BRD và SRS, cách quản lý các tài liệu phục vụ công việc.
 • Test skills.

Module 2: BAED – Digital Business Analyst Skills

 • Hiểu đúng về chuyển đổi số và các thách thức trong thời đại chuyển đổi số.
 • Nắm được các kỹ năng cần bổ sung để tăng năng lực cạnh tranh và đóng góp giá trị cho doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số.
 • Cách xác định customer persona, empathy mapping phục vụ việc improve UX, lưu ý về Mobile UX.
 • Thiết lập mục tiêu và lựa chọn chỉ tiêu đo lường và quản trị sản phẩm
 • Nắm được tổng quan về Data Modeling, Conceptual model và lập Data Glossary.
 • Cách tạo A/B testing plan và ứng dụng

Module 3: CRBA – Career Success Guide

 • Hướng dẫn thực hiện các Project với bài toán và bộ dữ liệu thực từ doanh nghiệp.
 • Xây dựng Portfolio cá nhân và hoàn thiện CV.
 • Hỗ trợ Mock Interview 1-1 với các Leader của các doanh nghiệp lớn hiện đang làm trong ngành.

TẠI SAO NÊN LỰA CHỌN DIGITAL BUSINESS ANALYST PROGRAM CỦA DATAPOT?

🌟  Kiến thức đầy đủ, thực tiễn, bao quát mọi khía cạnh của ngành BA.

🌟  Lộ trình rõ ràng, cụ thể từ cơ bản đến nâng cao giúp học viên dễ dàng định hình và phát triển toàn diện.

🌟  Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm thực chiến, làm việc và giảng dạy trong lĩnh vực phát triển sản phẩm, phát triển ứng dụng công nghệ, hiện đang giữ các vị trí quan trọng, BA leader, PM và head of product tại những tổ chức lớn, giúp mang lại cho học viên cái nhìn sâu sắc và đa chiều về ngành BA và các kinh nghiệm ứng dụng thực tế.

🌟  Được học kỹ năng thực chiến với các case study thực tế, chuẩn bị hành trang sẵn sàng chinh phục các công việc liên quan đến phân tích nghiệp vụ doanh nghiệp.

 

 

Mã lớp học:

AI900-01, DBAP-11, DBAP-12

Study program

Module 1: Fundamental Business Analyst Skills

1.1 Tổng quan về Business Analysis

 • Tổng quan về BA và nhiệm vụ của BA
 • Skillset cần có tương ứng với các hướng đi khác nhau của BA, career path của BA
 • Quy trình phát triển phần mềm

1.2 Agile framework và một số ứng dụng thực tế

 • Tìm hiểu về Agile và một số ứng dụng của Agile trong thực tế: Scrum, Kanban.
 • Xác định và quản lý công việc cần làm bằng một số công cụ như checklist, WBS, product roadmap & product backlog.
 • Phương pháp xếp thứ tự ưu tiên công việc: Nguyên tắc Pareto, Cost – Value matrix, Urgency – Importance matrix, MVP & Product roadmap.

1.3 Phương pháp khơi gợi yêu cầu Eliciting requirements

 • Nắm được các phương pháp thường được sử dụng để lấy yêu cầu từ các stakeholder.
 • Cách quản lý stakeholders để có thể collect được thông tin đa chiều.
 • Một số tài liệu yêu cầu cần viết trong thực tế (user story, usecase, BRD, SRS, Testcase).

1.4 Effective diagrams

 • Các loại diagrams thường dùng phục vụ công việc của BA.
 • Cách vẽ và ứng dụng Sequence diagram trong việc xác định usecase và testcase cần cover.
 • Sử dụng Value stream mapping để xác định các điểm có thể cải tiến.
 • Thực hành vẽ diagram phục vụ phân tích yêu cầu nghiệp vụ.

1.5 Requirement Documents

 • Cách xác định các user story thông qua UML diagram.
 • Cách viết user story và sử dụng user story mapping để chia phase thực hiện.
 • Nắm được nội dung cần có trong tài liệu mô tả usecase, BRD, SRS và thực hành.

1.6 Test skills

 • Một số phương pháp test cơ bản.
 • Cách viết testcase, techniques giúp hạn chế test sót case.

1.7 Semi-Final Project

 • Làm bài tập nhóm dựa trên các nội dung đã học.
 • Nhận xét từ giảng viên.
 • Hỏi đáp những vấn đề liên quan đến BA Job.
Module 2: Digital Business Analyst Skills

2.1 Digital transformation

 • Tổng quan về chuyển đổi số.
 • Một số nhầm lẫn về chuyển đổi số.
 • Chuẩn bị hành trang cho doanh nghiệp để chuyển đổi số hiệu quả.
 • Kỹ năng cần có của BA trong 1 dự án chuyển đổi số.

2.2 UI/UX, Empathy mapping

 • CX, UI, UX.
 • Customer persona, Empathy map.
 • Thực hành và chữa bài.
 • 10 nguyên tắc cần lưu ý khi thiết kế UI.

2.3 Customer journey mapping

 • Customer Journey Map.
 • Case study thực tế.
 • Thực hành thiết kế Customer Journey.

2.4 Mobile projects

 • Mobile customer journey.
 • Mobile tracking.
 • Một số điểm cần lưu ý trong mobile projects.

2.5 User Research & UX Improvement

 • Một số phương pháp làm user research
 • Thực hành usability testing và interview
 • Xác định điểm cần cải thiện để tối ưu UX, CX

2.6 Project Objectives & lựa chọn metrics

 • OKR và KPI
 • Xác định Project Objectives
 • Cách xác định metric đo lường hiệu quả sản phẩm

2.7 Data modelling

 • Track data và xác định data cần lưu trữ.
 • Data modelling và các bước thiết kế CSDL định hướng kinh doanh.
 • Conceptual model và lập Data Glossary.

2.8 Entities

 • Entities và cách xác định entities cần lưu trữ phục vụ mục đích kinh doanh.
 • Tìm hiểu về Relational database và cách thiết kế ERD.
 • Thực hành thiết kế ERD.

2.9 A/B Testing

 • A/B Testing overview.
 • Cách tạo 1 A/B testing plan.
 • Một số lưu ý khi tạo A/B test plan.

2.10 Final project

 • Làm bài tập nhóm dựa trên các nội dung đã học Nhận xét từ giảng viên.
 • Hỏi đáp những vấn đề liên quan đến BA Job.
Module 3: Career Success Guide
 • Hướng dẫn thực hiện các Project với bài toán và bộ dữ liệu thực từ doanh nghiệp.
 • Xây dựng Portfolio cá nhân và hoàn thiện CV.
 • Hỗ trợ Mock Interview 1-1 với các Leader của các doanh nghiệp lớn hiện đang làm trong ngành.