DAFP – Data Analytics Foundation Plus

ĐƯỢC YÊU THÍCH BỞI NHỮNG HỌC VIÊN TỪ CÁC CÔNG TY LỚN

Khóa học DAFP – Data Analytics Foundation Plus là lộ trình hoàn hảo cho bất cứ ai muốn bước chân vào làm việc trong ngành dữ liệu. Khóa học sẽ giúp học viên xây dựng một nền tảng vững chắc về ngành Phân tích dữ liệu, theo một lộ trình chuẩn từ cơ bản đến nâng cao, từ gốc rễ của vấn đề cho đến cách giải quyết và phát triển.

Học viên sẽ được  trang bị một bộ kỹ năng toàn diện bao gồm: Toolset – các công cụ thao tác và quản trị luồng dữ liệu, Skillset – kỹ năng bóc tách và xử lý quy trình dữ liệu và Mindset – tư duy phân tích và giải quyết các bài toán dữ liệu cụ thể. Kết thúc khóa học, các bạn hoàn toàn có thể bắt đầu làm việc trong ngành Khoa học dữ liệu tại các vai trò Associate DA/BI.

Lộ trình DAFP gồm: 3 Học phần – 7 Modules

Học phần I – Data Analytics Foundation

👉 Gồm bộ 3 khóa học tiêu chuẩn của Microsoft được giảng dạy bởi Microsoft Certified Trainer giúp làm chủ bộ 3 công cụ xử lý và phân tích dữ liệu sử dụng trong mọi doanh nghiệp: Azure – SQL – PowerBI
👉 Biết cách cung cấp và triển khai cơ sở dữ liệu thông qua các giải pháp dữ liệu đám mây với Microsoft Azure
👉 Hiểu được các nguyên tắc cơ bản của Cơ sở dữ liệu quan hệ và cách truy vấn SQL
👉 Mô hình hóa dữ liệu và và thiết kế báo cáo phục vụ cho kinh doanh với Power BI

Học phần II – Data Analytics Advanced

👉 Phát triển, nâng cao toàn diện toolset – skillset – mindset về Phân tích dữ liệu
👉 Xây dựng tư duy phân tích dữ liệu nhằm chinh phục các bài toán phân tích hoạt động doanh nghiệp thông qua ứng dụng lý thuyết Pareto phân tích sản phẩm, ứng dụng cohort analysis phân tích khách hàng và sử dụng Linear Regression dự đoán doanh nghiệp
👉 Thành thạo các công thức DAX nâng cao và quy trình xây dựng mô hình dữ liệu hiệu quả
👉 Kỹ thuật xử lý, biến đổi và trực quan hóa dữ liệu nâng cao với Python – ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trong khoa học dữ liệu

Học phần III – Data Analytics Preparation

👉 Cùng học viên chuẩn bị hành trang kỹ càng trước khi bước vào môi trường công việc
👉 Cung cấp trải nghiệm sát nhất với các công việc Phân tích dữ liệu thực tế trong doanh nghiệp

  • Rèn luyện tư duy thiết kế và tư duy phản biện.
  • Nâng cao các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình, quản lý công việc.
  • Hoàn thiện CV và Mock Interview 1-1 với các Leader của các doanh nghiệp lớn hiện đang làm trong ngành.

ĐỐI TƯỢNG

Những người có định hướng rõ ràng và quyết tâm cao với ngành Phân tích dữ liệu, mong muốn có nền tảng vững chắc để có thể đi làm:
📌 Các nhân sự trong nhiều lĩnh vực kinh doanh, hành chính, marketing, tài chính, kế toán,… có nhu cầu chuyển hướng nghề nghiệp.
📌 Các nhân sự đang đảm nhiệm các công việc cần đến sự hỗ trợ của mảng công nghệ cơ sở dữ liệu.
📌 Sinh viên các khối ngành kinh tế, kinh doanh, tài chính, marketing,… có định hướng trở thành Data Analyst/Business Intelligence/Data Scientist trong các lĩnh vực chuyên biệt.
📌 Sinh viên các khối ngành khoa học dữ liệu, hệ thống thông tin,… mong muốn phát triển tư duy và tiếp cận dữ liệu theo hướng Business.

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT

Khóa học không yêu cầu điều kiện tiên quyết hay các kiến thức chuyên môn về lập trình

TẠI SAO LẠI CHỌN DATA ANALYTICS FOUNDATION PLUS CỦA DATAPOT?

🌟  Kiến thức đầy đủ, thực tiễn, bao quát mọi khía cạnh của ngành Dữ liệu và các công việc Phân tích dữ liệu.
🌟  Lộ trình rõ ràng, cụ thể từ cơ bản đến nâng cao giúp học viên dễ dàng định hình và phát triển toàn diện.
🌟  Giáo trình chuẩn quốc tế, được công nhận bởi Microsoft.
🌟  Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm là những chuyên gia DA/BI trong các doanh nghiệp, tập đoàn lớn.
🌟  Sau khi kết thúc, học viên sẽ đủ khả năng thi các chứng chỉ Microsoft Certified: Data Analyst Associate được công nhận toàn cầu.
🌟  Được học kỹ năng thực chiến, chuẩn bị hành trang sẵn sàng chinh phục các công việc DA/BI.

Mã lớp học:

DAFP-38, DAF-21, DAFP-49, DAFP-30, DAFP-39, DAF-22, DAFP-29, DAFP-40, DAF-23, DAFP-31, DAFP-41, DAF-24, DAFP-32, DAFP-42, DAF-25, DAFP-33, DAFP-43, DAF-26, DAFP-34, DAFP-44, DAF-27, DAF-999, DAFP-45, DAF-28, DAFP-36, DAFP-46, DAF-29, DAFP-35, DAFP-47, DAF-30, DAFP-37, DAFP-48, DAFP

Study program

Module 1: DP-900: Azure Data Fundamentals

1.1 Khám phá các khái niệm dữ liệu cốt lõi

 • Khám phá các khái niệm dữ liệu cốt lõi
 • Khám phá các vai trò và trách nhiệm trong thế giới dữ liệu
 • Mô tả các khái niệm về dữ liệu quan hệ và không quan hệ
 • Khám phá các khái niệm về phân tích dữ liệu

1.2 Khám phá dữ liệu quan hệ trong Azure

 • Khám phá các dịch vụ dữ liệu quan hệ trong Azure
 • Khám phá việc cung cấp và triển khai các dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ trên Azure
 • Truy vấn dữ liệu quan hệ trong Azure
 • Các Công nghệ được sử dụng trong bài thực hành:
 • SQL Server trên máy ảo Azure
 • Cơ sở dữ liệu Azure SQL
 • Azure SQL Database Managed Instance
 • PostgreSQL, MariaDB, and MySQL

1.3 Khám phá dữ liệu không quan hệ trong Azure

 • Khám phá các dịch vụ dữ liệu không quan hệ trong Azure
 • Khám phá việc cung cấp và triển khai các dịch vụ dữ liệu không quan hệ trên Azure
 • Quản lý kho dữ liệu không quan hệ trong Azure
 • Các công nghệ được sử dụng trong bài thực hành:
 • Azure Table storage
 • Azure Blob storage
 • Azure File storage
 • Azure Cosmos DB

1.4 Phân tích kho dữ liệu hiện đại trong Azure

 • Kiểm tra các thành phần của kho dữ liệu hiện đại
 • Khám phá quá trình nhập dữ liệu trong Azure
 • Khám phá lưu trữ và xử lý dữ liệu trong Azure
 • Khám phá các tùy chọn xử lý có sẵn để xây dựng các giải pháp phân tích dữ liệu trong Azure.
 • Khám phá Azure Synapse Analytics, Azure Databricks và Azure HDInsight
 • Bắt đầu xây dựng với Power BI
 • Các công nghệ được sử dụng trong bài thực hành:
 • Azure Synapse Analytics
 • Azure Data Factory
 • Azure Data Lake Storage
 • Azure Databricks
 • Azure Analysis Services
 • Azure HDInsight
 • Microsoft Power BI
Module 2: DP-080: Querying Data with Microsoft T-SQL

2.1 Giới thiệu SQL và Cơ sở dữ liệu quan hệ

 • Giới thiệu khóa học
 • Giới thiệu SQL
 • Cơ sở dữ liệu
 • Schema
 • Bảng
 • Các loại câu lệnh và từ khóa trong SQL
 • Viết các truy vấn SQL đầu tiên

2.2 Mệnh đề truy vấn trong SQL

 • Mệnh đề truy vấn SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, ORDER BY
 • Các kiểu dữ liệu trong SQL Server
 • Các hàm trong SQL
 • Hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu
 • Hàm Datetime
 • Hàm String

2.3 Kết nối các bảng dữ liệu, giới thiệu về Join và Union

 • Giới thiệu về SQL Join
 • Inner Join
 • Left Join
 • Right Join
 • Full Outer Join
 • Giới thiệu về SQL Union
 • Thực hành

2.4 Joins, Truy vấn con và Bảng tạm

 • Hiểu sâu hơn về các khái niệm của Join
 • Join nhiều điều kiện
 • Join nhiều bảng dữ liệu,
 • Self-join
 • Truy vấn con vs CTEs
 • Truy vấn con
 • Common Table Expression (CTEs)

2.5 Các hàm tổng hợp dữ liệu (Aggregate functions) và Logical Statement

 • Aggregate functions
 • Logical Statement
 • ROW_NUMBER(), RANK() và PARTITION BY

2.6 Wrap up

 • Thực hành SQL và giải quyết các bài toán thực tế
 • Tóm tắt khóa học SQL, nêu bật các khái niệm và các phần thực hành quan trọng của SQL
 • Trao đổi, chia sẻ với Chuyên gia Microsoft về kinh nghiệm Phân tích dữ liệu
 • Q&A (Optional) – Lộ trình nghề nghiệp ngành Dữ liệu và các vị trí tiềm năng
Module 3: PL-300: Microsoft Power BI Data Analyst

3.1 Làm quen với Data Analytics và Power BI

 • Các vị trí quan trọng và các lựa chọn nghề nghiệp tiềm năng trong Ngành Dữ liệu
 • Nhiệm vụ của một Data Analyst
 • Khám phá khả năng của Power BI và làm quen với Môi trường làm việc của Power BI

3.2 Chuẩn bị dữ liệu trong Power BI

 • Hiểu được toàn bộ luồng phân tích dữ liệu
 • Xác định và truy xuất dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau
 • Giải quyết lỗi nhập dữ liệu

3.3 Làm sạch, chuyển đổi và tải dữ liệu trong Power BI

 • Các nhiệm vụ thông thường của quá trình chuẩn bị dữ liệu (làm sạch, định hình lại dữ liệu, v.v.)
 • Làm sạch dữ liệu trong Power BI bằng Power Query Editor
 • Data Profiling và khám phá Metadata của tập dữ liệu

3.4 Thiết kế Mô hình Dữ liệu trong Power BI

 • Hiểu các khái niệm cơ bản về dimensional model
 • Tạo model relationships làm việc với các bảng trong Power BI
 • Triển khai dimensions và hierarchies cho mô hình của bạn

3.5 Thực hành DAX trong Power BI

 • Hiểu các khái niệm cơ bản về DAX
 • Sử dụng các mẫu DAX cơ bản để tính toán các biện pháp kinh doanh
 • Thực hành các mẫu DAX phức tạp theo từng trường hợp sử dụng trong kinh doanh

3.6 Course check-point

 • Tóm tắt các khái niệm quan trọng đã học trong 6 ngày trước đó
 • Tối ưu hóa hiệu suất mô hình
 • Bài kiểm tra giữa khóa

3.7 Thiết kế báo cáo trong Power BI

 • Giới thiệu các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của trong việc thiết kế và xây dựng một báo cáo
 • Nâng cao khả năng truy cập và khả năng sử dụng của báo cáo bằng cách sử dụng tính năng trực quan hóa của Power BI

3.8 Thực hiện các phân tích nâng cao với Power BI

 • Giới thiệu các khái niệm và thực hành EDA (Exploratory Data Analysis) trong Power BI
 • Sử dụng Power BI AI visualization để thực hiện các phân tích nâng cao

3.9 Làm việc với Dashboards trong Power BI Service

 • Giới thiệu các tính năng của Power BI service
 • Tạo và cấu hình dashboard dựa trên các trường hợp sử dụng trong kinh doanh khác nhau
 • Tổ chức không gian làm việc (workspace) của Power BI service

3.10 Quản lý, kiểm soát và chia sẻ nội dung Power BI

 • Giới thiệu các khái niệm cơ bản về quản trị dữ liệu
 • Tìm hiểu cách cấu hình và quản lý tập dữ liệu trong Power BI Service
 • Triển khai và định cấu hình bảo mật trong Power BI để đảm bảo an toàn cho tài sản của bạn

3.11 Tổng kết

 • Tóm tắt khóa học PL-300, nêu bật các khái niệm và các phần thực hành quan trọng của Power BI
 • Trao đổi, chia sẻ với Chuyên gia Microsoft về kinh nghiệm Phân tích dữ liệu và lời khuyên khi làm bài thi PL-300
 • Q&A (Optional) – Lộ trình nghề nghiệp ngành Dữ liệu và các vị trí tiềm năng
Module 4: Python for Data

4.1 Giới thiệu về khóa học và Python

 • Giới thiệu khoá học
 • Cài đặt phần mềm
 • Giới thiệu Python
 • Các cú pháp và khái niệm cơ bản
 • Quy tắc và quy ước đặt tên

4.2 Các kiểu dữ liệu tiêu chuẩn trong Python

 • Xử lý liệu nhị nguyên với kiểu bool
 • Kiểu NoneType và use cases
 • Xử lý dữ liệu số với kiểu int và float
 • Nhận user input và ép kiểu
 • Giới thiệu kiểu collections
 • Xử lý dữ liệu chuỗi với list và tuple
 • Tạo nhanh sequeces với range
 • Xử lý dữ liệu text với string
 • Xử lý dữ liệu key-value với dictionary
 • Giới thiệu kiểu dữ liệu set và use cases

4.3 Luồng điều khiển và hàm

 • Rẽ nhánh ra quyết định với câu lệnh if
 • Lặp khối lệnh với vòng lặp for
 • Điều khiển vòng lặp với reak và continue
 • Viết và sử dụng hàm

4.4 Xử lý dữ liệu 1 chiều với Numpy và Pandas series

 • Giới thiệu Numpy arrays và Pandas series
 • Dùng các thao tác element-wise để tính toán và lọc dữ liệu
 • Biểu diễn và làm việc với missing data

4.5 Xử lý dữ liệu dạng bảng với Pandas data frames

 • Giới thiệu Pandas data frames
 • Làm việc với cột dạng số, text, và ngày tháng
 • Thêm, xoá, update giá trị, ép kiểu, và đổi tên cột
 • Làm việc với unique values, missing values
 • Lọc  và sắp xếp các dòng theo điều kiện
 • Giới thiệu về data aggregation và các aggregate operations
 • Combine data từ nhiều nguồn
 • Đọc và xuất data ra các định dạng khác nhau

4.6 Trực quan hoá dữ liệu với Matplotlib và Seaborn

 • Các bước để vẽ đồ thị trong Python
 • Phân loại và vẽ các loại đồ thị tương ứng với từng loại data: bar plot, pie plot, hisgram, KDE, boxplot, dodged/stacked bar plot, scatter plot, regression plot

4.7 Project và Q&A

 • Phân tích dữ liệu khai phá (EDA) và rút trích ra các đặc trưng hữu ích
 • Dùng machine learning để xây dựng mô hình dự đoán
 • Đánh giá performance và so sánh các mô hình
 • Q&A
Module 5: Advanced Query with T-SQL

5.1 Data Wrangling

 • Review basic SQL queries
 • Window Functions
 • Subquery vs CTE vs Temp Table
 • Text Function, Json Function

5.2 Applications

 • Case study: Cohort Analysis
 • Case study: RFM segmentation
 • Case study: A/B testing
 • Query performance tuning

5.3 Data Definition Language

 • ER diagram
 • Database Design
 • Stored Procedure
 • Flow control
 • Building and Optimizing Trigger
Module 6: Power BI Advanced Data Modeling and Visualization

6.1 Data Modeling – Cấu trúc dữ liệu và các kỹ thuật

 • Quy trình làm việc với Power BI
 • Cấu trúc dữ liệu và các kỹ thuật trong mô hình hoá dữ liệu
 • Quy trình xây dựng mô hình dữ liệu trong phân tích bài toán kinh doanh

Case study: Xây dựng mô hình dữ liệu

 • Thiết kế mô hình dữ liệu cho doanh nghiệp bán lẻ
 • Xây dựng báo cáo phân tích hiệu quả kinh doanh

6.2 Các phép biến đổi dữ liệu trong M-Query và DAX

 • Vận dụng các kỹ thuật mô hình hóa dữ liệu với bảng Dim và Fact
 • Các kỹ thuật biến đổi dữ liệu. (Data transformation)
 • DAX Foundation: Scalar, Interator Functions
 • Calculate and Filter functions

6.3 Case Study – Bài toán Doanh thu và Lợi nhuận của Doanh Nghiệp

 • Row context and Filter context
 • Logical functions
 • Context modification functions
 • Một số kỹ thuật visualization nâng cao

6.4 Case Study – Bài toán Customer Behaviour

 • Biến và các phép biến đổi dữ liệu nâng cao.
 • Vận dụng các information functions CONTAINS, HASONEVALUE, ISBLANK
 • Sử dụng các celationship function RELATED, USERELATIONSHIP
 • Hiểu rõ hơn về table manipulation functions ADDCOLUMNS, DATATABLE, DISTINCT, EXCEPT, GROUPBY, INTERSECT
 • Vận dụng các kỹ thuật trình diễn dữ liệu nâng cao.
 • Vận dụng các text functions CONCATENATE, COMBINEVALUES,REPLACE,VALUE
 • Các kỹ thuật sử dụng trong Cohort analysis

6.5 Case Study – Bài toán Customers Segmentaion sử dụng RFM

 • Ứng dụng các hàm time intelligent: DATEADD, DATESBETWEEN, PREVIOUS ver (PREVIOUSDAY, PREVIOUS MONTH ..), DATEDIFF
 • Caculation groups và ứng dụng
Module 7: Data Analytics Preparation

7.1 General preparation & essential mindset

 • Những lưu ý để chuẩn bị cho một công việc mới
 • Thiết lập mục tiêu công việc
 • Critical thinking – Tư duy phản biện
 • Design thinking – Tư duy thiết kế

7.2 Essential skills for career success

 • Kỹ năng giao tiếp & kỹ năng thuyết trình
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng Quản lý thời gian và xếp ưu tiên công việc
 • Cách viết CV hiệu quả

7.3 CV correction & Mock interview

 • Giảng viên chữa CV cho học viên
 • Phỏng vấn thử 1-1

Đánh giá học viên Datapot

Feedback học viên Datapot Bách Phạm
Đối với một người trái ngành như mình, dù đã làm việc với Data nhưng lỗ hổng kiến thức căn bản khiến mình mông lung, mất định hướng, tác động rất lớn đến tư duy trong công việc. Sau khi kết thúc lộ trình DAF tại Datapot, mình đã được nhìn nhận một thế giới hoàn toàn mới về ngành khoa học dữ liệu.
Kho thư viện rất ấn tượng, hệ thống kiến thức một cách đầy đủ, tổng quan và cực kì logic về ngành về Data. Đặc biệt phần btvn mỗi buổi rất hữu ích giúp mình ôn lại bài với nắm vững kiến thức hơn nữa.
Ngoài ra, các giảng viên ở đây cực kỳ tâm huyết luôn, như cô Chi ấy vừa xinh vừa giỏi, tâm huyết cực kỳ luôn, có những hôm thức đến 1-2h sáng để giải đáp thắc mắc cho mình luôn ấy. Sau khi học buổi đầu tiên mình đã cảm thấy lựa chọn này của mình là đúng đắn. Ban đầu mình cũng đắn đo chuyển ngành và còn nhiều điều chưa biết rõ về ngành thì ngay hôm đầu tiên đăng ký đã được tutor một buổi để định hướng nghề nghiệp. Mê luôn í.
Highly recommend luôn nha. Cảm ơn Datapot thật nhiều và chúc Datapot ngày càng thành công
Bách Phạm – Data Analyst

Feedback học viên Datapot Cao Thùy Dung

Mình đã phân vân rất nhiều để lựa chọn 1 trung tâm uy tín để bắt đầu ngành dữ liệu. Sau quá trình tìm hiểu kĩ càng, mình đã tin tưởng chọn Datapot và hoàn toàn cảm thấy đúng đắn khi lựa chọn Datapot là nơi khởi đầu . Cảm ơn thầy Cường, thầy Hoàng, thầy Quân, thầy Việt cùng toàn thể đội ngũ Datapot đã cùng mình đồng hành chinh phục con đường mới này ạ ❤

Cao Thùy Dung – Co-Founder/Producer tại Trung tâm Anh ngữ Ms Sam

Feedback học viên Datapot Hoa Nguyễn
Nếu các cậu muốn học về Data thì khuyên thật là nên đi học ở Datapot nhé. Thật sự là sau khi học xong đi làm, mình được các anh chị đồng nghiệp khen đấy.
Kiểu khóa học được xây dựng “chuẩn” những kiến thức mà mình cần học nhưng đảm bảo tính ứng dụng cao cho công việc của mình ấy. Điểm cộng lớn nhất mình thấy là về giảng viên, các anh chị dạy mình đều đang đi chinh chiến tại các công ty lớn trên toàn quốc ấy nên trong quá trình học các anh chị còn chia sẻ những kinh nghiệm trong ngành và giải đáp những vấn đề mình chưa hiểu một cách rõ ràng mạch lạc không nặng lý thuyết.
Đầu mỗi buổi học, thì sẽ có phần review kiến thức của buổi trước và sau đó mới đến phần bài học. Nên những buổi học thường sẽ bị kéo dài hơn với quy định nhưng không ai bị nản cả ấy. Đội ngũ admin làm việc cũng nhiệt tình với chuyên nghiệp lắm hỗ trợ mình cực nhiều luôn.
Hoa Nguyễn – Data Analyst

học viên khóa SQL của datapot

“Khóa học Power BI với SQL rất dễ hiểu và dễ tiếp cận học viên, giáo viên thân thiện, yêu nghề buổi học nào cũng sẵn sàng bỏ thời gian thêm 20p -30p để giúp học viên hiểu rõ hơn kiến thức.”

Hoàng Lee

Đại học Ngoại Thương

Sau khi hoàn thành khóa học tại Datapot, thứ em nhận được không chỉ là kiến thức nền tảng vững chắc mà còn có cơ hội học tập, làm quen được với các anh chị giảng viên siêu đỉnh, siêu tâm huyết, luôn giải đáp bất kỳ thắc mắc, hỗ trợ nhiệt tình cả trong và ngoài giờ học. Rất khuyến khích mọi người tham gia và học tập tại Datapot!
Duy Hoàng

“Giảng viên Datapot cực nhiệt tình, chia sẻ nhiều kiến thức và kinh nghiệm công việc thực tế. Ngưỡng mộ anh Việt dạy mình khoá Python, buổi nào cũng ở lại thêm tiếng support học viên. Vẫn luôn tin tưởng recommend bạn bè đến đây học. Chúc Datapot ngày càng phát triển nhé!”

Lan Anh

Ernst & Young Việt Nam

Feedback học viên Datapot Hồng Anh

Khoá học rất hiệu quả. Mặc dù mình đã tìm hiểu về SQL trước nhưng khi học vẫn nhận được rất nhiều điều hay ho. Chị Chi dạy cũng rất tâm huyết và phù hợp với mạch tư duy nên bài giảng dễ hiểu. Mong chị Chi sẽ dạy cả SQL nâng cao.

Lê Hồng Anh

Feedback học viên Datapot Nguyễn Thùy Dung

Thầy Quân giảng hay, chi tiết, hệ thống kiến thức tốt và dễ hiểu. Tôi rất thích việc hỗ trợ để làm Final Project để tăng cơ hội hiểu và thực hành được kiến thức đã học

Nguyễn Thùy Dung

“Khóa học cung cấp nhiều kiến thức bổ ích, có thể áp dụng vào công việc và nhu cầu hiện trạng của cá nhân. Đội ngũ giáo viên tận tình. Cám ơn Thầy Hoàng và team Datapot vì sự nhiệt tình và chuyên nghiệp.”

Dắn Huyền Huy

VNPAY

Feedback học viên Datapot Lâm Phạm

Giảng viên rất nhiệt tình, các bài giảng dễ hiểu và luôn được cập nhật ạ. Mình được cung cấp đầy đủ nền tảng để tự tìm tòi và phát triển nghề nghiệp trong tương lai ạ.

Lâm Phạm

“Thầy giảng dễ hiểu. Khóa học DAF của Datapot giúp mình hiểu rõ hơn về ngành công nghiệp dữ liệu và các mắt xích trong đó.”

Lê Thái Bình

Học viên Datapot

“Cô giáo dạy rất nhiệt tình, hỗ trợ tận răng. Học xong có cảm giác như đi đánh nhau có thêm đồng bọn. Hỗ trợ trong công việc rất nhiều. Cảm ơn cô giáo và Datapot nhiều nhé.”

Khúc Trường An

Toyota Motor Vietnam

Feedback học viên Datapot Hoàng Thị Như Quỳnh

Giảng viên dạy dễ hiểu, nhiệt tình. Trợ giảng cũng chấm và chữa bài đúng hạn cho mọi người trong lớp. Kiến thức trong khoá học rất hữu ích, mình được thực hành thao tác nhiều chứ không lan man lí thuyết. Cảm ơn cô giáo Chi đã giúp em có được nền tảng cơ bản cho việc học và tìm hiểu thêm về data của mình

Hoàng Thị Như Quỳnh

Feedback học viên Datapot Hoàng Quốc Dũng
– Khóa học phù hợp với những người mới bước chân vào ngành data và muốn theo đuổi vị trí Data Analyst.
– Nội dung khóa học sắp xếp hợp lý, dễ tiếp thu.
– Giảng viên tâm huyết chuẩn bị bài kỹ và truyền đạt tốt.
Hoàng Quốc Dũng

Feedback học viên Datapot Hoàng Thế Trung
Thật ra ban đầu mình không thích học online lắm một phần vì mình không cảm thấy nó xứng với những gì mình bỏ ra lại còn kèm theo vô vàn bất cập khác. Số lượng trong lớp cũng khá đông nên việc take care học viên cũng không được tận tình lắm.
Nhưng ở Datapot thì không thế đâu mọi người ạ. Mặc dù học onl nhưng không khác gì học off luôn, học viên tương tác với nhau khá nhiều, với giảng viên thì nhiệt tình hỗ trợ giải đáp thắc mắc không quản thời gian luôn. Hôm nọ mình có bị sếp dí deadline vừa khoai vừa khó nhưng may quá có Thầy Hoàng support nhiệt tình nên vẫn hoàn thành xuất sắc luôn.
Hoàng Thế Trung

Feedback học viên Datapot Vũ Hồng Ngọc

Các giảng viên và trợ giảng của Datapot giảng dạy và hỗ trợ rất nhiệt tình, không chỉ kiến thức trong khóa học mà còn cả phạm vi các kỹ năng nghề nghiệp hay tư vấn cho mình cả các skills cần thiết trên con đường DA,BA. Sau 3 khóa học nền tảng, mình đã được khai phá rất nhiều điều mới mẻ và hữu ích cho con đường tự học nâng cao của mình.

Vũ Hồng Ngọc