Business Analysis Essentials in the Digital Era

ĐƯỢC YÊU THÍCH BỞI NHỮNG HỌC VIÊN TỪ CÁC CÔNG TY LỚN

Sau tác động của đại dịch Covid, làn sóng layoff diễn ra ở các tập đoàn trên thế giới cùng với làn sóng chuyển đổi số khiến cho nhân sự nhiều ngành trở nên bất an, và BA cũng không ngoại lệ.

Hiểu được những thay đổi của thị trường việc làm trong kỷ nguyên số và nỗi lo của nhân sự trong ngành, Datapot thiết kế Khóa học Business Analysis Essentials in the Digital Era giúp cung cấp kiến thức tổng quan và góc nhìn khái quát về vai trò của BA trong thời đại số.  

Khóa học sẽ bao gồm các kiến thức lý thuyết, case study thực tế và hướng dẫn thực hành về CX, UX, BX, customer journey, phát triển UI, UX và thiết kế features trên mobile app. Ngoài ra, khóa học giúp học viên xác định entities cần lưu trữ phục vụ mục đích kinh doanh cũng như cách thiết kế cơ sở dữ liệu trong thực tế để nâng cao hiệu quả công việc. 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

📌 Các bạn đang là BA muốn cập nhật các thay đổi về thời đại chuyển đổi số.

📌 Các bạn đang làm tester hoặc dev muốn chuyển nghề.

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT

Khóa học yêu cầu học viên đã có kiến thức cơ bản về BA.

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC

 • Hiểu đúng về chuyển đổi số và các thách thức trong thời đại chuyển đổi số.
 • Nắm được các kỹ năng cần bổ sung để tăng năng lực cạnh tranh và đóng góp giá trị cho doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số.
 • Cách tạo customer journey map, một số mẫu customer journey mapping.
 • Hiểu đúng về UX, UI, cách xác định customer persona và tạo empathy map phục vụ việc improve UX, lưu ý về Mobile UX.
 • Nắm được tổng quan về Data Modeling, Conceptual model và lập Data Glossary.
Mã lớp học:

DAFP-33, BAE-888, BAE-11

Study program

Digital transformation
 • Tổng quan về chuyển đổi số.
 • Các yếu tố cần có và chuẩn bị để doanh nghiệp có thể chuyển đổi số hiệu quả.
 • Work skills & competencies của BA trong các dự án chuyển đổi số.
Customer journey mapping
 • Nắm được một số khái niệm về CX, UX, BX và customer journey.
 • Cách tạo customer journey map, một số mẫu customer journey mapping.
 • Case study thực tế và thực hành thiết kế customer journey.
UI/UX, Empathy mapping
 • Tìm hiểu chính xác về UX, UI, Mobile UX, nguyên tắc lưu ý khi thiết kế UI.
 • Xác định customer persona và tạo empathy map phục vụ việc improve UX.
 • Thực hành thiết kế features trên Mobile app.
Mobile projects
 • Tầm quan trọng của phát triển các dự án Mobile, “Mobile first”.
 • Nắm được Mobile customer persona và mobile customer journey.
 • Công nghệ, chỉ số đo lường khi phát triển Mobile app.
Data modelling from business perspective
 • Nắm được tầm quan trọng của việc lưu trữ dữ liệu đầy đủ và chính xác phục vụ mục đích kinh doanh.
 • Data modelling và các bước thiết kế cơ sở dữ liệu định hướng kinh doanh.
 • Tìm hiểu về Conceptual model và lập Data Glossary.
Entities
 • Entities và cách xác định entities cần lưu trữ phục vụ mục đích kinh doanh.
 • Tìm hiểu về Relational database và cách thiết kế ERD.
 • Thực hành thiết kế ERD.

 

A/B Testing
 • Cách tạo một A/B test plan: xác định target audience, sample size và thời gian test.
 • Lưu ý khi tạo A/B test plan.
Final project

Đánh giá học viên

Giảng viên