[Job08] Database Engineer (SQL, MySQL, Oracle)

Ngày đăng: 13/08/2019

Công ty tài chính MCredit

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Mức Lương: 500 – 800 USD
 • Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 31/08/2019
 • Liên hệ: phuongdh1.ho@mcredit.com.vn (Mr. Hoàng Phương)

Mô Tả Công Việc

 • Phối hợp bộ phận BA, BU, QA, phân tích nhu cầu/fix bug trong phát triển
 • Xây dựng các tài liệu Report mapping theo yêu cầu
 • Xây dựng các Report, Dashboard, ad-hoc report phục vụ load dữ liệu theo yêu cầu nghiệp vụ
 • Test và lập các tài liệu Unit test
 • Xây dựng tài liệu release ETL job lên các môi trường SIT, UAT, LIVE
 • Tham gia vào các dự án về Data Warehouse, Big data, Machine learning

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT
 • Chấp nhận sinh viên mới ra trường, sẽ được đào tạo
 • Ưu tiên ứng viên thành thạo ngôn ngữ truy vấn T-SQL
 • Có kinh nghiệm làm việc với các CSDL Oracle, SQL, MySQL, ..
 • Có kinh nghiệm làm Report cho các dự án phần mền, dự án Data Warehouse, tích hợp dữ liệu (hoặc Bigdata, Datamining..).
 • Có khả năng tuning câu lệnh truy vấn SQL, Report
 • Có kinh nghiệm làm việc với một trong các công cụ xây dựng Report: Sap Business Object, IBM Cognos, Oracle Report, Jasper Report, …
 • Có kiến thức về Data model (3NF, Star schema, … ) là một lợi thế
 • Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm
 • Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ quá lý source: svn, git, …
 • Có ký nặng tự nghiên cứu, phân tích và giải quyết vấn đề
 • Tiếng anh: yêu cầu tối thiểu đọc hiểu

Contact: phuongdh1.ho@mcredit.com.vn (Mr. Hoàng Phương)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *