DAX POWER BI: HÀM CALCULATE

Ngày đăng: 13/10/2022

Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một hàm DAX rất quang trọng trong Power BI nhé!

Miêu tả hàm CALCULATE trong Power BI

Hàm CALCULATE là loại hàm trong DAX thường dùng để lọc giá trị theo 1 biểu thức tính toán nào đó

Cấu trúc

CALCULATE(<expression>, <filter1>, <filter2>,…)

Trong đó:
Hàm có 2 tham số bắt buộc:

  •  Expression: khai báo biểu thức tính toán

filter1, filter2: khai báo các điều kiện lọc dữ liệu cho biểu thức tính toán

Giá trị trả về: trả về kết quả là giá trị từ biểu thức tính toán

Ví dụ:

Tôi muốn lấy lũy kế theo ngày của Sales Amount từ các thông số SalesAmount, Date tôi kết hợp giữa hàm CALCULATE, hàm SUM và hàm MAX như sau:

Lũy kế theo ngày = CALCULATE(SUM(Sales[Sales Amount]),’Date'[Date]<=MAX(‘Date'[Date]))

Kết quả trả về:

lũy kế trong PowerBi

 

Hi vọng thông tin sẽ hữu ích đối với bạn!
Nguồn: CALCULATE

Tham khảo thêm khóa học: Data Analytics Foundation (DAF) – Datapot.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *