Hệ thống Chứng chỉ Data Analytics

Thúc đẩy sự nghiệp Phân tích Dữ liệu của bạn với những chứng chỉ được công nhận trong ngành.
Khi hoàn thành các khóa học tại Datapot, bạn sẽ nhận được chứng chỉ hoàn thành khóa học mà bạn có thể chia sẻ với bạn bè, gia đình, đồng nghiệp và các nhà tuyển dụng tiềm năng!

Tra cứu chứng chỉ của bạn

Trở nên nổi bật với những chứng chỉ chuyên nghiệp

Khi dữ liệu dần khẳng định được vai trò của mình trong thành công của doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng nhân lực cho lĩnh vực này cũng ngày càng tăng đồng thời yêu cầu về kỹ năng và chứng chỉ đối với các ứng viên cũng ngày một cao hơn. Trong khi Kỹ năng là thứ khó có thể đo lường và xác định rõ ràng, thì chứng chỉ là một thang đo hiệu quả và phổ biến để đánh giá năng lực ứng viên dựa trên các tiêu chuẩn của ngành Dữ liệu. Sở hữu những chứng chỉ chuyên ngành sẽ là lợi thế cạnh tranh chứng minh bạn có bộ kỹ năng phù hợp với yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Các loại chứng chỉ tại Datapot

Datapot cung cấp các khóa học với 2 loại chứng chỉ:

MICROSOFT CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

Certificate of Achievement là chứng chỉ được công nhận trên toàn thế giới do Microsoft cấp cho học viên đã hoàn thành các khóa học theo chuẩn Microsoft và do Microsoft Certified Trainer giảng dạy. Datapot hiện là Learning Partner và Power BI Partner. Datapot được Microsoft công nhận và cấp quyền sử dụng tài liệu độc quyền từ hãng cho các đối tác phù hợp.

DATAPOT CERTIFICATE OF COMPLETION

Certificate of completion là chứng chỉ do Datapot cấp cho học viên đã hoàn thành các khóa học chuyên môn được thiết kế, xây dựng bởi Datapot. Các khóa học do chính đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm giảng dạy và thực chiến lâu năm trong ngành Dữ liệu xây dựng. Giáo trình của khóa học luôn được cập nhật, kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và thực hành trên các case study thực tế trong doanh nghiệp, giúp cho các học viên có nền tảng chuyên môn vững chắc và cách tiếp cận đúng đắn với ngành Dữ liệu.

Các khóa học cấp Chứng chỉ Microsoft

Các khóa học cấp Chứng chỉ Datapot