Power BI

Các loại biểu đồ trong Power BI: Ứng dụng và lưu ý khi dùng [phần 1]

Hãy cùng Datapot đi tìm hiểu về các loại biểu đồ trong Power BI. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu về các biểu đồ thường dùng, ứng dụng thực tế và lưu ý khi sử dụng chúng.

Sử dụng Parameter để thay đổi nguồn dữ liệu trong Power Query Editor

Parameter là công cụ trong Power Query Editor dùng để thực hiện một số thay đổi tự động trong quá trình lấy dữ liệu (get data) và biến đổi dữ liệu (transform)

Cập nhật tính năng mới của Power BI Tháng 9/2023

Xin chào các bạn, đến hẹn lại lên, hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm qua một số cập nhật tính năng mới của Power BI trong tháng 09/2023 này nhé! Trong lần cập nhật này, Microsoft bổ sung các tính năng trong việc chỉnh sửa mô hình dữ liệu, phân quyền dữ liệu, gửi…