Latest news

Top các hàm DAX thường dùng trong Power BI kèm ví dụ

top 10 hàm DAX phổ biến nhất

DAX (Data Analysis Expression) là một tập hợp các hàm, toán tử và hằng số có thể được dùng trong một công thức hoặc biểu thức, để tính toán và trả về một hoặc nhiều giá trị. DAX có rất nhiều hàm, nhưng về cơ bản chúng được chia thành các nhóm chính như sau: Tuy nhiên trong…

Dữ liệu là gì? Có mấy loại dữ liệu và phân tích dữ liệu? 

Dữ liệu là gì? Có mấy loại dữ liệu và phân tích dữ liệu?

Dữ liệu (data) là tập hợp của các thông tin (số liệu, miêu tả, hình ảnh, video,…) được lưu trữ dưới 1 trong 3 dạng: có cấu trúc, bán cấu trúc hoặc phi cấu trúc

RECAP BUỔI THỰC HÀNH ONLINE: “TẠO BÁO CÁO TÀI CHÍNH & BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VỚI POWER BI” NGÀY 08/05/2024

Ngày 08/05/2024, buổi Thực hành online: “TẠO BÁO CÁO TÀI CHÍNH & BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VỚI POWER BI” do Datapot phối hợp cùng với cộng đồng Data Analytics and Business Intelligence tổ chức đã diễn ra vô cùng sôi nổi với sự góp mặt của hơn 200 khán giả là các kế toán…