3 cách chuyển đổi định dạng ngày tháng trong Power BI 

Ngày đăng: 08/02/2023


Định dạng ngày tháng trong Power BI đang lộn xộn, chưa đúng ý bạn, bạn muốn thay đổi sao cho đúng nhưng chưa biết cách thực hiện? Bài viết dưới đây sẽ chỉ bạn cách thay đổi định dạng ngày tháng trong Power BI theo đúng yêu cầu.

1.Thay đổi tùy chỉnh định dạng vùng 

Theo mặc định, định dạng ngày tháng trong Power BI sẽ được đặt theo vùng của hệ thống máy chúng ta đang sử dụng. Chúng ta thể thay đổi định dạng vùng bằng cách lựa chọn File -> Options and Settings -> Options    -> Regional setting. Sau đó ta thể chọn vùng phù hợp, ở trong phạm vi bài này ta sẽ sử dụng English (United States)  

Thay đổi định dạng ngày tháng (Date) trong Power BI Data View 

Bối cảnh: chúng ta 1 bảng dữ liệu ghi nhận Sales Profit của một công ty theo từng thời điểm khác nhau như hình dưới

 

A picture containing table Description automatically generated 

 

Đầu tiên, chúng ta phải kiểm tra xem cột Date đãđúng định dạng Date chưa, nếu đã đúng định dạng, icon cuốn lịch sẽ được hiện lênbên trái cột Date. 

 

A calendar icon next to the column name shows that the column is of the Date type 

Nếu định dạng chưa đúng, ta thể chỉnh lại định dạng của cột Date trong Data View -> Column tools -> Date Type -> Date 

 

định dạng ngày tháng trong power bi 

 

Sau đó, chúng ta thể tùy chỉnh lại định dạng của cột Date bằng cách chọn một định dạng phù hợp trong danh sách dưới đây: 

 

select any format from the Format dropdown list 

 

Định dạng Date trong Power Query Editor 

Đầu tiên, chúng ta mở trình chỉnh sửa Power Query. 

 

Select the Transform data option from the top menu ribbon to open the Power BI query editor 

 

Ta thể tùy chỉnh định dạng của cột Date thông qua thẻ Home -> Transform -> Data Type, sau đó chúng ta thể lựa chọn định dạng phù hợp với mục đích sử dụng. 

 

Graphical user interface, application Description automatically generated 

 

2. Thay đổi định dạng ngày tháng trong Power BI theo vùng miền

Trong nhiều trường hợp người dùng để cài đặt vùng miền là United States tuy nhiên định dạng Date trong file lại là dd/mm/yyyy. Điều này sẽ gây ra lỗi nếu người dùng cố gẳng chuyển đổi kiểu dữ liệu Date 

 

Table, ExcelDescription automatically generatedGraphical user interface, table, ExcelDescription automatically generated 

 

Để sửa lỗi này ta thể sử dụng một số cách sau đây.  

Cách 1: Sử dụng tùy chọn Locale trong kiểu thay đổi kiểu dữ liệu  ở Power Query  

 

Graphical user interface, application Description automatically generated 


Đầu tiên, ta truy cập vào Power Query, tìm trường dữ liệu cần định dang, sau đó chọn thay đổi kiểu dữ liệu click vào “Using Locale”